КРЕПОСТЬ ТЯГИНЬ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

  • Дмитро Кобалія
Ключові слова: Тягинь, Князівство Литовське, замок, Вітовт, фортифікація

Анотація

У роботі представлені нові дані про середньовічну пам’ятку Тягинь. Аналізується її фізичний стан, особливості фортифікації та рельєф, що зазнав змін після загибелі міста у 1484 році. Автор приходить до висновку, що найбільшої шкоди пам’ятці було завдано у ХІХ столітті, коли її руїни масово розбираються місцевим населенням. Результати спостережень також вказують на те, що фортифікаційна система фортеці може істотно
відрізнятися від запропонованої раніше. Тримірне моделювання виявило більш складну фортифікаційну систему як самого замку, так і прилеглої до нього території, а саме: наявність бокових секторів та валів, що огинають його центр з західної та північно-західної сторін. Сам замок у класичному розумінні П. Гошкевича міг бути лише цитаделлю або навіть однією будівлею, на що вказують його конструктивні елементи: площа, товщина стін і т. п. Цілком імовірно, що фортифікаційні споруди неодноразово перебудовувалися.

Посилання

1. Ильинский В. Е. Город Тягинь – Семимаяк на Таванской переправе (историческая справка) / В. Е. Ильинский // Заповiдна Хортиця. Матерiали IV Мiжнародноi науково-практичноi конференцii «Iсторiя Запорозького козацтва : в памятках та музейнiй практицi. – Запорiжжя, 2010. – С. 308–313.
2. Маковский Т. Борисфенський шлях з двох частин. И. Блау, грав. Г. Герріц. Амстердам, 1643.
3. Ласковский Ф. Материалы по истории инженерного искусства в России / Федор Федорович Ласковский / Ф. Ласковский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1865. – 315 с.
4. Мышецкий С. И. История о казаках запорожских, как оные из древних лет зачалися и откуда свое происхождение имеют и в каком состоянии ныне находятся / Семен Иванович Мышецкий. – Москва, Университетская типография, 1847.
5. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців / Жан Бенуа Шерер. – Київ, «Український письменник», 1994. – С. 36.
6. Афанасьєв-Чужбинський О. С. Нариси Дніпра / Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський. – Львів, 2016.
7. Яворницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа / Дмитрий Иванович Яворницкий. – Часть II. – СПб, 1888.
8. Эварницкий Д. И. Вольности запорожских казаков / Дмитрий Иванович Яворницкий. – СПб, 1890.
9. Летопись музея за 1914 год с иллюстрациями / [ред. В. И. Гошкевич]. Вып. 6. – Херсон : Тип. С. Н. Ольховикова и С. А. Ходушина, 1916.
10. Оленковський М. П. Археологічні пам'ятки Бериславського району Херсонської області / Микола Петрович Оленковський. – Херсон, Атлант, 2007.
11. Абикулова М. И. Отчет о полевых археологических работах на территории Херсонской области в 1977 году. Херсон / М. И. Абикулова // Научный архив института археологии НАНУ №1977/140.
12. Бахматов С. В. Отчет об археологических раскопках на о. Тягин, с. Тягинка, Бериславского района Херсонской области. Херсон 1992. – 1992/184 / С. В. Бахматова // Науковий архив Інституту археології АН УРСР №25160.
13. Ильинский В. Е. Отчет о работе археологической экспедиции Национального заповідника «Хортица» на Каменской Сечи и о. Тягинь (Бериславского района, Херсонской области) по открытым листам №330/003594 от 23.06.2009 г. – Запорожье, 2010 г. // Научный архив НЗХ №679.
14. Ільїнський В. Є., Кобалія Д. Р. Звіт про археологічні дослідження на о. Тягинь (Бериславський район, Херсонська обл.), 2011 г. – Запоріжжя, 2011 // Науковий архив НЗХ №776.
15. Оленковский М. П. Сім історичних чудес Херсонщини / Микола Петрович Оленковський. – Херсон, 2010.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
172-198
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса