ДОКІЯ ГУМЕННА – СПІВЗАСНОВНИЦЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ «СЛОВО»

Дар’я Сачко

Анотація


Стаття присвячена діяльності Докії Гуменної в Організації українських
письменників «Слово». Особлива увага приділяється підготовчому періоду
заснування літературної спілки, а також проблемам організаційного
оформлення та основним з’їздам членів «Слова». Автор робить спробу
визначити роль Докії Гуменної в роботі ОУП «Слова» та літературного
процесу української діаспори у США. У статті розкрито умови роботи
організації, конфлікти серед її членів.


Ключові слова: Докія Гуменна, ОУП «Слово», діаспора, літературний
процес.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Cпр. 6 Докія Гуменна. Щоденник. Зошити 43, 44, 45. Роки : 1958, 1959. «11 зв’язка». – 104 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 9 Докія Гуменна. Щоденник. Зошити 52, 53. Роки : 1964, 1965, 1966, 1967. «14 зв’язка». – 107 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 10 Докія Гуменна. Щоденник. Зошити 54, 55. Роки : 1968, 1969, 1970, 1971, 1972. «15 зв’язка». – 104 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 11 Докія Гуменна. Щоденник. Зошити 56, 57. Роки : 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977. «16 зв’язка». – 112 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 12 Докія Гуменна. Щоденник. Зошити 58, 59. Роки : 1977, 1978, 1979, 1980. «17 зв’язка». – 119 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 21 «Дар Евдотеї. Друга серія – (Америка). Шляхетна фікція. Частина ІII.». – 190 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 22 «Дар Евдотеї. Друга серія – (Америка). Ізоляція. Частина IV. Пустеля. Частина V». – 240 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 23 «Дар Евдотеї. Друга серія – (Америка). Кольорова терапія. Частина VI. Змаг Опіки з Долею. Частина VІІ». – 284 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 24 «Дар Евдотеї. Друга серія – (Америка). Я мушу. Частина VІІI. Чи ти працюєш? Частина ІХ». – 251 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 25 «Дар Евдотеї. Друга серія – (Америка). Добра Богиня Вода. Частина Х». – 248 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 234 Д. Гуменна. – Спр. 26 «Дар Евдотеї. Друга серія – (Америка). Чорторіки. Частина ХІ. Та й о! Програма. Частина ХІІ». – 275 арк.

Архів відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 195 У. Самчук. – Спр. 1115. Листи Д. Гуменної до У.О. Самчука. – 8 арк.

Костюк Г. Вибрані праці : У 5 т. / Григорій Костюк ; Упор. Н. Баштова ; Передм. В. Панченка. – К. : Смолоскип, 2015. – Т. 1 : Літературознавство. Критика. – 974 с.

Костюк Г. Зустрічі і прощання: спогади / Григорій Костюк. – Едмонт–Торонто : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1998. – Кн. 2. – 609 с.

Листи Докії Гуменної до Дмитра Нитченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yatran.com.ua/articles/563.html

Пангелова М. Роль Об’єднання українських письменників «Слово» у становленні української культури в міжнародній спільноті (на матеріалі письменницького епістолярію) / Марія Пангелова // Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : До 125-ї річниці від дня народження письменниці ; збірник наукових праць. – Випуск 3 / Ред. колегія : І. Руснак (голов. ред), О. Баган, М. Васьків та ін. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 195–202.

Скорина Л. Література та літературознавство української діаспори. Курс лекцій / Людмила Скорина. – Черкаси Брама-Україна, 2005. – 384 с.

Тарнавський О. Шостий з’їзд українських письменників в еміграції / Осип Тарнавський // Слово : збірник українських письменників. – 1983. – № 10. – С. 440–453.

Тарнавський О. Об’єднання українських письменників «Слово» / Осип Тарнавський // Слово : збірник українських письменників. – 1990. – № 12. – С. 169–219.

Тетерина Д. Об’єднання українських письменників «Слово» на еміграції в Европі / Д. Тетерина. – К. ; Мюнхен : МВЦ «Медінформ», 2005. – Т. 1 : Історія, літературознавство : [Про Ю. Бойка-Блохина]. – 2005. – 262 с.

Чого ми хочемо // МУР. Збірник літературно-мистецької

проблематики. – 1946. – Ч. 1. – С. 3–7.

Швець Т. В. Щоденник Докії Гуменної: типологія жанру, історико-літературний контекст : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Швець Тетяна Валентинівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – 19 с.
Kherson State University 2015