КОМЕРЦІЙНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ОДЕСОЮ ТА МАРСЕЛЕМ У ДРУГІЙ ЧВЕРТІ XIX СТОЛІТТЯ

Єгор Сидорович

Анотація


Друга чверть XIX століття стала складним і знаковим періодом в
розвитку комерційних відносин між Францією і Росією. Даний етап взаємин
двох держав характеризується, з одного боку, поліпшенням торговельних
зв'язків після падіння наполеонівської імперії. З іншого боку, Східна
(Кримська) війна припиняє комерційне співробітництво між чорноморськими
і середземноморськими портами. Але в зазначеному періоді був
налагоджений товарообіг між Марселем і Одесою.


Ключові слова: купець, середземноморський порт, комерційні операції,
торгові фірми, товарообіг.


Повний текст:

PDF

Посилання


Военно-статистическое обозрение Российской империи. – СПб., 1849. – Том 11. – Ч. 1. Херсонская губерния. – 341 с.

Городские поселения в Российской империи. – СПб., 1865. – Т. 5. – Ч. 2. – 530 с.

Губарь О. Сикар, Рено и другие / О. Губарь // Есть город у моря. Краеведческий сборник. – Одесса, 1990. – С. 122–128.

Гулишамбаров О. Всемирная торговля в XIX веке и участие в ней России / О. Гулишамбаров. – СПб, 1898. – 244 с.

Гуржій І. Місце України в зовнішній торгівлі Росії кінця ХVІІІ – першої половини XIX ст. / І. Гуржій // УІЖ. – 1960 – № 5. – С. 51–63.

Гуржій І. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVIII ст. до 1861 року). / І. Гуржій. – К., 1962. – 345 с.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 1. – Оп. 149. – Спр. 9. – Арк. 1.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 166. – Спр. 44. – Арк. 1, 16.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 167. – Спр. 1. – Арк. 2–3, 17, 117, 387.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 168. – Спр. 24. – Арк. 1.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 171. – Спр. 2. – Арк. 103, 321, 390.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 220. – Спр. 4. – Арк. 2–3.

ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 78. – Арк. 2.

ДАОО. – Ф. 4. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 12–15.

История России XIX – начала XX в. – М., 1998. – 752 с.

Киняпина Н. Внешняя политика России первой половины XIX в. / Н. Киняпина. – М., 1963. – 287 с.

Кулишер И. История русской торговли / И. Кулишер. – Спб., 1923. – 330 с.

Машкін О. Іноземці в соціально-економічному житті України кінця XVIII – першої половини XIX ст. / О. Машкін / НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2008. – 450 c.

Неболсин Г. Статистическое обозрение внешней торговли России / Г. Неболсин. – СПб., 1850. – 933 с.

Новороссийский календарь на 1841, издаваемый при Ришельевском лицее. – Одесса, 1840. – 328 с.

Новороссийский календарь на 1849, издаваемый при Ришельевском лицее. – Одесса, 1848. – 420 с.

Сидорович Е. Участие французских купцов в черноморской торговле в первой половине XIX ст. / Е. Сидорович // Торговля, купечество и таможенное дело в России. – 2015. – Т. 2. – С. 48–54.

Сидорович Е. Французские негоцианты в Черном море в конце XVIII-первой половине XIX в. / Е. Сидорович // Вопросы истории. – 2013. – № 6. – С. 153–160.

Шильдер Н. Император Николай Первый. Его жизнь и

царствование. / Н. Шильдер. – СПб., 1903. – 902 с.

De la Saisie et Vente des Navires // Les Cinq codes du royaume. – Lyon, 1820. – P. 439–442.

De la Vente des Marchandises et Meubles // Les Cinq codes du royaume. – Lyon, 1820. – P. 477–478.

De l’Organisation des Tribunaux de commerce // Les Cinq codes du royaume. – Lyon, 1820. – P. 494–498.

De Navires et autres Batimens de mer // Les Cinq codes du royaume. – Lyon, 1820. – P. 437–439.
Kherson State University 2015