Сарматизм: рецепція у ранньомодерній Україні

  • Дмитро Вирський
Ключові слова: сарматизм, роксоланство, хозаризм

Анотація

Сарматизм – частина спадщини ранньомодерної України. Попри слабший рівень інтелектуальних сил українців порівняно із польськими центрами сарматської культури, український сарматизм став помітним локальним культурним явищем (хоча ніколи не сягнув того рівня «опанування масами» як у Польщі). Роксоланство і хозаризм стали оригінальними варіантами сарматизму в Україні (умовно – варіанти шляхетський і козацький). Українські джерела сарматизму загалом (прабатьківщина, претензії на спадщину на сході) і сарматські родоводи ранньомодерної ідентичності українців. С. Оріховський, Я.-Щ. Гербурт і П. Орлик як класики українського сарматизму.

Посилання

1. Брехуненко В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині ХVІІ – ХVІІІ ст. / Ред. Ю. Олійник. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського / В. Брехуненко. – К. : Темпора, 2014. – 504 с.
2. Вирський Д. С. Станіслав Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель / Д. С. Вирський. – К.-Кременчук : Вид-во КДПУ, 2001. – 217 с.
3. Вирський Д. Пам’ятка ренесансного історіописання в Україні : «Аннали» С. Оріховського-Роксолана / Д. Вирський // Схід-Захід : Історико- культурологічний збірник. – Вип. 3. – Харків, 2001. – С. 31–38.
4. Вирський Д. Станіслав Оріховський-Роксолан : життя і пам’ять / Д. Вирський. – К., 2013.
5. Вирський Д. Ярлики і комікси сарматизму (рец. на кн. : Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. – Москва : Институт славяноведения РАН, 2002. – 178 с.) / Д. Вирський // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VII. – Дрогобич, 2003. – С. 600–607.
6. Возняк М. Виправа Запорожців на Перекоп у 1608 р. / М. Возняк // Україна. – К., 1929. – № 9 (кн. 36). – С. 18–21.
7. Грушевський М. С. Історія України-Руси. – Т. VI / М. С. Грушевський. – К., 1907/1995. – С. 445.
8. Момрик А. Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів / А. Момрик // Mediaevalia Ucrainica : ментальність та історія ідей. – Т. V. – К., 1998. – С.112
9. Оріховський С. Квінкункс, тобто взірець устрою Польської держави / С. Оріховський // Українські гуманісти… – Ч. 1. – С. 358–366
10. Оріховський С. Лист до Яна Франціска Коммендоні про себе самого / С. Оріховський // Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. У 2-х ч. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 405–406
11. Оріховський Станіслав. Твори / упорядник В. Литвинов / Станіслав Оріховський. – К., 2004. – 672 с. («Хроніка польська від смерті Сигізмунда І» [уривки]. – С. 529–563.
12. Тітов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Україні в XVI– XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків / Хв. Тітов. – К., 1924. – С. 74.
13. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – Т. 2. – Кн. 2 : Перша половина XVII ст. – К., 2001. – С. 179–183
14. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом / І. Шевченко // Дух і Літера. – [К.,] 1997. – № 1–2. – С. 91
15. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку ХVIII століття / І. Шевченко. – Львів, 2001.
16. Шевчук Валерій. Чернігівський поет другої половини XVII – поч. XVIII ст. Іван Орновський / Валерій Шевчук // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2007. – № 6. – С. 53–85
17. Яковенко Н. Парадокси інтерпретації минулого в українському ранньонаціональному міфові (на пам’ятках XVII–XVIII ст.) / Н. Яковенко // Генеза. – К., 1997. – № 1(5). – С. 121–125.
18. Annales Stanislai Orichovi Okszi. – Dobromili, 1611
19. Augustyniak Urszula. Historia Polski. 1572–1795 / Urszula Augustyniak. – Warszawa, 2008. – S. 358–402.
20. Koehler K. Stanisław Orzechowski i dylematy… / K. Koehler – S. 316.
21. Kot S. Andrzej Frycz Modrzewski. Studium z dziejów kultury polskiej w. XVI / S. Kot . – Kraków, 1919. – S. 158.
22. Orichoviana. Opera inedita et epistulae Stanislai Orzechowski. 1543–1566. – Vol. I. – S. 661
23. Orzechowski S. Kroniki Polskie od zgonu Zygmunta I-go / S. Orzechowski. – Warszawa, 1805.
24. Orzechowski S. Politiya Krolewstwa Polskiego na kształt Aristotelewych Politik / S. Orzechowski. – Poznań, 1859. – S. 35
25. Ulewicz Tadeusz. Sarmacja : studium z problematyki slowianskiej XV i XVI w. Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej (Problematyka ogolna i zarys historyczny) / Tadeusz Ulewicz. – Kraków, 2006.
Сторінки
34-46
Розділ
Інтелектуальна історія