РОЗВИТОК МИСЛИВСЬКОГО СТРІЛЕЦЬКОГО СПОРТУ У ЛЬВОВІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Олег Проців

Анотація


У статті розглядається організація стрілецького спорту у Львові кінця
ХІХ – початку ХХ ст. Висвітлено зародження військового стрілецького
спорту у Львові з середини ХV ст. та його еволюцію до мисливського спорту.
Висвітлено діяльність Львівського офіцерського стрілецького товариства,
Галицького мисливського товариства, Львівського стрілецького товариства,
Малопольського мисливського товариства, Мисливського товариства
«Кнея», стрілецької секції Малопольського мисливського товариства, в
частині організації мисливського стрілецького спорту у Львові.
Для висвітлення теми дослідження проаналізовано мисливські стрілецькі
змагання, які проходили у Львові 28 травня, 12 та 16 червня, 10 та 24 липня, 7 та 16 серпня 1902 року, 23 червня, 7 липня та 4 серпня 1904 року.
Досліджено організацію стрілецьких змагань, які проходили під час
XIV з’їзду Галицького мисливського товариства 28 травня 1910 року, на
XVIII з’їзді Галицького мисливського товариства у 1913 р. та на XІХ з’їзді у
1914 році. Висвітлено організацію змагань у Другій Речі Посполитій, зокрема
17–19 травня 1924 року, 18–19 червня 1925 р., 18–19 червня 1926 року,
16 червня 1926 року, 17–18 червня 1931 р., 26–29 червня 1937 року, 19 червня 1938 року. Описано рекламу мисливського стрілецького спорту на
Міжнародній мисливській виставці у Відні (1910 р.).


Ключові слова: мисливство, мисливське товариство, стрілецький спорт,
Галичина, змагання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kulczycki T. Rys historyczny wraz z zbiorem przywilejуw towarzystwa strzelcуw lwowskich / Tomasz Kulczycki. – Lwуw : drukiem P. Pillera, 1848. – S. 3–18.

Zaproszenie // Łowiec – 1902. – № 11. – S. 134.

Zaproszenie // Łowiec – 1904. – № 12. – S. 145.

Na strzelnicy // Łowiec – 1906. – № 11. – S. 143.

IX. Zjazd łowiecki // Łowiec – 1905. – № 14. – S. 161–162.

XІ. Zjazd łowiecki. // Łowiec – 1906. – № 14. – S. 165–166.

Regulamin popisowego strzelania uczestnikуw Zjazdu łowieckiego, urządzonego przez galicyjskie Towarzystwo łowieckie w dniu 30. czerwca 1902 o godzinie 3. po południu na strzelnicy wojskowej // Łowiec – 1902. – № 12. – S. 138–139.

Na strzelnicy // Łowiec – 1904. – № 13. – S. 149–150.

Na strzelnicy // Łowiec – 1905. – № 14. – S. 166–167.

Na strzelnicy // Łowiec – 1907. – № 14. – S. 167.

Na strzelnicy // Łowiec – 1908. – № 12. – S. 134–135.

Krogulski S. Pуł wieku / Seweryn Krogulski //Łowiec. – 1927. – № 10. – S. 176.

Na strzelnicy. // Łowiec – 1911. – № 12. – S. 137.

Krogulski S. Pуł wieku // Seweryn Krogulski //Łowiec. – 1927. – № 11. – S. 190–193.

Na strzelnicy // Łowiec – 1911. – № 12. – S. 137.

Ze strzelnicy // Łowiec – 1913. – № 12. – S. 136.

Na strzelnicy // Łowiec – 1914. – № 12. – S. 143.

Sprawozdanie z obrad XVlll. Zjazdu łowieckiego // Łowiec – 1914. – № 12. – S. 145.

Kronika //Łowiec – 1910. – № 20. – S. 243.

Program I. Narodowych zawodуw strzeleckich we Lwowie (strzelnica wojskowa) 17, 18 i 19 maja 1924 r. //Łowiec – 1924. – № 5. – S. 66.

Program i regulamin popisowego strzelania M.T. Ł. 18. i 19. czerwca 1925 // Łowiec. – 1925. – № 5. – S. 68–69.

Program i regulamin popisowego strzelania M.T. Ł. 18. i 19. czerwca 1926 // Łowiec – 1926. – № 6. – S. 84.

Na strzelnicy //Łowiec – 1926. – № 7-8. – S. 110–111.

Jaśkiewicz S. Program zawodуw strzeleckich z broni myśliwskiej / Stanisław Jaśkiewicz //Łowiec. – 1937. – № 6. – S. 100.

V Zawody strzelecki i myśliwskie polskiego Związku Strzelectwa sportowego // Łowiec – 1937. – № 12. – S. 182.

Zawody myśliwski o Mistrzowstwo Lwowa // Łowiec. – 1937. – № 13. – S. 196

Małopolskie towarzystwo łowieckie // Łowiec. – 1939. – № 5–6. – S. XI.

Ogłoszenia //Łowiec. – 1921. – № 3. – S. 2.

Sprawy towarzystwa sprawozdanie z posiedzenia Wydziału M. T. l. w dniu 11. lutego 1929 r // Łowiec. – 1929. – № 5. – S. 78.

Program i regulamin Jubileuszowego Strzelania Premiowego urządzonego przez towarzystwom myśliwych w Rzeszowie w dniu 1. lipca 1908., punktualnie o god 1-ej po południu, na strzelnicy wojskowej. // Łowiec – 1908. – № 13. – S. 155.

Popisowe strzelanie w Stryju // Łowiec. – 1923. – № 8. – S. 123.

Drugie premiowe strielanie w Stryju // Łowiec. – 1924. – № 8. – S. 118.

Korespondencje // Łowiec. – 1924. – № 10. – S. 124.

Sprawozdanie z popisowego strzelania w Jarosławiu // Łowiec. – 1924. – № 11. – S. 172.

Maryański W. IV ogуlnopolskie zawody w strzelaniu do rzutkуw w Warszawie / Walery Maryański // Myśliwy. – 1938. – № 7. – S. 105.

Ogłoszenia // Łowiec. – 1935. – № 9. – S. 108.

Małopolskie towarzystwo łowieckie // Łowiec. – 1939. – № 5–6. – S. XI.

Wyniki zawodуw // Łowiec. – 1939. – № 13–14. – S. XLIV.

Zawody strzelecko-myśliwskie Małopolskiego towarzystwa łowieckiego // Łowiec. – 1939. – № 15–16. – S. XLVШ.

Krogulski S. Pуł wieku: Zarys działalności Małopolskiego towarzystwa łowieckiego 1876–1926 / Seweryn Krogulski. – Lwуw : Małopolskie towarzystwo łowieckie, 1929. – S. 41–42

Lwowski klub sportowy «Pogoń» w roku 1937. – Lwуw : Nakładem L.K.S. «Pogoń», 1937. – S. 91.

Kroniki myśliwskie towarzystwa Lisowickiego w ciągu lat dwudziestu czterych od jesieni 1871, do zimy 1895 wlącznie. – Lwуw : Nakładem towarzystwa, 1895. – S. 65.

Przewodnik łowiecki członkуw towarzystwa myśliw. imienia św. Huberta we Lwowie. – Lwуw, 1884. – S. 55.

Regulamin dla członkуw Borysławsko-drohobyckiego towarzystwa myśliwskiego «Orzeł» w Borysławlu. – Borysław, 1932. – S. 2.

Statut regulamin i karta prawa polowania towarzystwa łowieckiego w Śniatynie. – Śniatyn, 1921. – 17 s.

Statut i regulamin towarzystwa łowieckiego «Knieja» w Stanisławowie: rok założenia 1901. – Stanislawуw : drukarnia L. Gellera, 1932. – S. 24.

Komunikaty // Łowiec. – 1932. – № 9. – S. 124.

Sołtyński K. Koło łowieckie im. Św. Huberta w Rypnem / K. Sołtyński // Łowiec. – 1938. – № 11–12. – S. 114.

Статут і правильник ловецького товариства «Тур» у Львові. – Львів : Наук. товариство ім. Т. Шевченка, 1926. – С. 5.

Colonna Walewska M. Obyczaje towarzyskie / Maria Colonna Walewska. – Lwуw : Państwowe wyd-wo książek szkolnych, 1938. – S. 155–156.

Ogłoszenia // Łowiec – 1928. – № 23–24. – S. 389.

Ogłoszenia // Łowiec. – 1936. – № 9. – S.164.
Kherson State University 2015