Володимир Антонович в історіографічній рефлексії Мирона Кордуби

  • Юрій Поліщук
Ключові слова: М. Кордуба, В. Антонович, історіографія, персоналістика, інтелектуальна історія

Анотація

Стаття присвячена реконструкції історіографічного образу В. Антоновича в творчій спадщині М. Кордуби. Відтворено часову динаміку звернення вченого до постаті засновника київської докумен-тальної школи. Виокремлено сюжети, котрі найбільше приваблювали М. Кордубу. З‘ясовано
методологічні засади історіографічних пошуків ученого. Вказано, що їм притаманний широкий контекстуальний і глибокий джерелознавчий підходи, простеження ґенези досліджуваних подій і явищ, намагання відтворити їх стереоскопічно. У підсумку відзначено, що персоналістику М. Кордуби створено у жанрі інтелектуальної історії.

Посилання

1. [Кордуба М.]. Володимир Антонович / М. Кордуба // Руска рада. – Чернівці, 1908. – Ч. 11. – С. 2.
2. Антонович В. Виклади про козацькі часи на Вкраїні. Із переднім словом про житє та діяльність Антоновича В[асиля] С[імовича] та Д[митра] А[нтоновича], із портретом автора, образами гетьманів, картою України і увагами д-ра Мирона Кордуби. 2-е вид. / В. Антонович. – Чернівці, 1912. – 232 с.
3. Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / Упорядник, автор вступних розділі і наукового коментаря Олег Купчинський. – Львів, 2016. – 422 с.
4. Гермайзе О. В. Б. Антонович в українській історіографії / О. Гермайзе // Україна. – 1928. – Кн.
5. – С. 17–32.5. Гирич І. М. Грушевський та В. Антонович : творчі контакти та суспільно-політичні погляди / І. Гирич // Академія пам`яті професора Володимира Антоновича. – К., 1994. – С. 133–160.
6. Грушевський М. Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности / М. Грушевський // УІ. – 1984. – № 1-4. – С. 193–199.
7. Грушевський М. З соціально-національних концепцій Антоновича / М. Грушевський // УІ. – 1984. – № 1-4. – С. 200–218.
8. Грушевський М. Пам`яти Володимира Антоновича / М. Грушевський // УІ. – 1984. – № 1-4. – С. 191–192.
9. Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність / Д. Дорошенко. – Прага, 1942. – 168 с.
10. Кіян О. Володимир Антонович : історик й організатор «Київської історичної школи» / О. Кіян. – К., 2005. – 492 с.
11. Колесник В. Наукова спадщина В. Б. Антоновича в оцінці М. С. Грушевського / В. Колесник // Київська Старовина. – 1995. – № 3. – С. 78–83.
12. Кордуба М. Володимир Антонович / М. Кордуба // Літературно- науковий вістник. – 1928. – Т. ХСVI. – Кн. VI. – С. 156–167.1942. – Ч. 77. – С. 2 ; Ч. 78. – С. 2.
14. Кордуба М. Звязки В. Антоновича з Галичиною / М. Кордуба // Україна. – 1928. – Кн. 5 (30). – С. 33–78.
15. Кордуба М. Потреба організації збирання географічних назв / М. Кордуба // Conference des historiens des Etats de l`Europe Orientale et du Monde Slave. Varsovie, le 26–29 juin 1927. Compte-rendu et Communications. – Varsovie : Sociéte Polonaise d`Histoire, 1928. – Part 2. – P. 101–108.
16. Мельник Л. Г. Історіософські та методологічні засади наукової творчості Володимира Антоновича / Л. Г. Мельник // Історична наука на порозі ХХІ століття. – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Харків, 1995. – С. 325–331.
17. Оглоблин О. Володимир Антонович та його історична школа / О. Оглоблин // Син України : Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах. – Т. 2. – К. : Заповіт, 1997. – С. 281–289.
18. Тельвак В. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії / Вікторія Тельвак, Віталій Тельвак. – Київ-Дрогобич, 2005. – 334 с.
19. Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки / С. Томашівський // Син України : Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах. – Т. 1. – К. : Заповіт, 1997. – С. 29–62.
20. Ульяновський В. Володимир Антонович : образ на тлі епохи / В. Ульяновський, В. Короткий. – К. : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1997. – 218 с.
21. Федорів І. Володимир Антонович у перцепції Мирона Кордуби / І. Федорів // Наукові записки ТНПУ. Серія : «Історія». – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. – Вип. 1. – С. 247–252.
22. Bibliografia // Kwartalnik Historyczny. – 1929. – Rocz. 33. – S. 18, 57.
Сторінки
91-105
Розділ
Інтелектуальна історія