УЧИТЕЛЬСЬКА КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ «ПАВІЛЬЙОН» У 1938 Р.: «ТЕМНЕ МИНУЛЕ» ЛІДЕРІВ

Олександр Коник

Анотація


Стаття присвячена маловивченій проблемі персонального складу
вчительського корпусу в Південній Україні довоєнного періоду. Розглянуто
життєвий шлях трьох учителів Скадовського районного відділу народної
освіти, звинувачених у 1938 році місцевим органом державної безпеки у
контрреволюції та українському націоналізмі. Їм інкримінувалося створення
організації «Павільйон», яка, за версією слідства, мала готувати
націоналістичні кадри. Проаналізовано способи реконструкції минулого
трьох провідних учасників організації. Розглянуто прийоми фабрикації
«темного минулого» звинувачуваних, що трактувалося як суттєвий
обтяжуючий фактор при обґрунтуванні винесення смертного вироку. Хисткі
свідчення, засновані на чутках, плітках і переказах, виглядають
ретроспективною спекуляцією. Вони викликають сумніви як у достовірності
висунутих звинувачень, так і у переконаності всіх учасників слідчих дій у
міцності радянської влади та одностайності суспільства, зокрема, радянської
вчительської інтелігенції
Ключові слова: Слідчі справи, 1938 рік, Південна Україна, скадовські
вчителі, організація «Павільйон», контрреволюційна діяльність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Херсонської області. – Ф. Р-4033. – Оп. 5. – Спр. 142. – 193 арк.

Павленко Віктор. Інтелігенція Херсонщини у справі «Спілки визволення України». Джерелознавчий аспект проблеми (20-і – 30-і роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Віктор Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал / голов. ред. проф. Андрєєв В. М. – 2016. – № 3. – С. 105–126. – Режим доступу : http://sn.kspu.edu/files-all/SN_2016_3.pdf

Павленко Віктор. Херсонський інститут народної освіти у справі «Спілки визволення України» у 20-ті – на початку 30-х років ХХ століття (до 100-річчя Херсонського державного університету) [Електронний ресурс] /В. Я.Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал /

голов. ред. проф. Андрєєв В. М. – 2017. – № 1 (7). – С. 122-151. – Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/issue/view/8

Коник Олександр. Учительська контрреволюційна організація українських націоналістів «Павільйон». 1938 рік: конструювання карної справи [Електронний ресурс] / О. О.Коник // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал / голов. ред. проф. Андрєєв В. М. – 2017. – № 3 (9). – С. 122–151. – Режим доступу : http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/256/204
Kherson State University 2015