ЗАДОВОЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОТРЕБ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВОЛИНІ ТА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В УМОВАХ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ (1918–1939 РР.)

Олег Разиграєв

Анотація


Стаття присвячена висвітленню задоволення релігійних потреб у
пенітенціарних закладах Волині та Східної Галичини в 1918–1939 рр. –
теренах, які в означений хронологічний період входили до складу
нововідродженої польської держави – Другої Речі Посполитої. Згідно
нормативно-правових актів, релігійне життя становило інтегральну частину
повсякдення в’язня міжвоєнної Польщі та було гарантоване державою.
Кожна тюрма регіону мала каплицю та капеланів. Найкращі можливості для
реалізації духових потреб мали в’язні римо-католицького віросповідання. Це
пояснювалося як домінацією західної гілки християнства в Польщі, так і її
особливим статусом у державі. Досліджені джереладозволяють
стверджувати, що в’язні інших віровизнань теж мали можливість
задовільнити свої релігійні потреби, однак у меншому обсязі. Це було
пов’язано як з їхньою чисельністю, так і окремими аспектами внутрішньої
політики польської держави.
Ключові слова: Волинь, Східна Галичина, тюрма, релігія, капелан.


Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Волинської області (далі – ДАВО). – Ф. 47. – Оп. 1. – Спр. 8.

ДАВО. – Ф.47. – Оп. 4. – Спр. 3.

ДАВО. –Ф. 47. – Оп. 4. – Спр. 75.

ДАВО. – Ф. 47. – Оп. 4. –Спр. 864.

ДАВО. – Ф. 47. – Оп. 4. – Спр. 866.

ДАВО. – Ф. 47. – Оп. 4. – Спр. 1255.

ДАВО. –Ф. 47. – Оп. 4. – Спр. 1342.

ДАВО. – Ф. 47. – Оп. 4. – Спр. 1476.

ДАВО. – Ф. 47. – Оп. 4. – Спр. 1646.

ДАВО. – Ф. 47. – Оп. 4. – Спр. 1771.

ДАВО. – Ф. 47. – Оп. 4. – Спр. 2006.

ДАВО. – Ф. 281. – Оп. 3. – Спр. 9.

Державний архів Івано Франківської області (далі – ДАІФО). – Ф. 67. – Оп. 1. – Спр. 89.

ДАІФО. – Ф. 67. – Оп. 1. – Спр. 206.

Державний архів Львівської області. – Ф. 1064. – Оп. 1. – Спр. 10.

Державний архів Тернопільської області. – Ф. 285. – Оп. 1. – Спр. 677.

Діло. – 1934. – Ч. 252. – 21 вересня.

Діло. – 1934. – Ч. 342. – 20 грудня.

Кладочний О. Різдво серед наших в’язнів. ІІ. В’язниця у Вронках / О. Кладочний // Мета. – 1933. – Ч. 16. – 23 квітня.

Кладочний О. Різдво серед наших в’язнів. ІІ. Равіч / О. Кладочний // Мета. – 1933. – Ч. 17. – 30 квітня.

Dekret w sprawie tymczasowych przepisуw więziennych z dnia 8 lutego 1919 r. // Dziennik Praw Państwa Polskiego. – 1919. – Nr 15. – Poz. 202.

Mironowicz A. Kościуł prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. / А. Mironowicz – Białystok, 2005.

Neymark E. Opieka duchowna / Е. Neymark // Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928. Pod red. Z. Bugajskiego. – Warszawa, 1929.

Papierzyńska-Turek M. Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939. / М. Papierzyńska-Turek. – Warszawa, 1989.

Pawlak K. Więziennictwo polskie w latach 1918–1939. / К. Pawlak. – Kalisz, 1995.

Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1928. – № 1.

Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1928. – № 6 (38).

Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1929. – № 1 (45).

Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1930. – № 1 (57).

Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1934. – № 6 (15).

Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 1935. – № 2 (23).

Przeniosło M. i M. Życie za kratami. Codzienność w więzieniach Drugiej Rzeczypospolitej // Metamorfozy społeczne. T. 6. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej. Red. nauk. M. Rodak. – Warszawa, 2013.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1926 r. o zaspakajaniu potrzeb religijnych więźniуw i o działalności oświatowej, szkolnej i pozaszkolnej w więzieniach // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej : DzU MS).м– 1926.м– Nr 9. – Poz. 10.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa // DzURP. – 1928. –Nr 29. – Poz. 272

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego //Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej : DzU RP). – 1931. – Nr 17.– Poz. 577.
Kherson State University 2015