Нові напрями світової історичної думки та соціальний двигун історіописання в сучасній Україні

  • Віталій Яремчук
Ключові слова: історіописання, нові напрями, ідейні запити, українське суспільство, українська історична наука

Анотація

У статті запропоновано аналіз української рецепції нових для історичної науки України напрямків історіописання. Висловлено припущення про те, що впровадження західних історіографічних підходів пояснюється насамперед існуванням в сучасній Україні суспільного запиту на впровадження таких новацій. Автор стверджує, що сучасна українська історіографія потребує не лише застосування останніх тенденцій в світовій історичній науці, а й повинна бути здатною продукувати власне «українські» теоретичні конструкції для світового інтелектуального ринку.

Посилання

1. Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт / Анкерсмит Ф. – М., 2007. – 612 с.
2. Ворончук І. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст. : родина, домогосподарство, демографічні чинники / Ворончук І. – К., 2012. – 712 с.
3. Галушко К. У пошуку common sense : до дискусії з приводу національного ґранд-наративу / К. Галушко // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 4–23.
4. Герасимов И. Новая имперская история и вызовы империи / И. Герасимов, С. Глебов, Я. Кусбер, М. Могильнер, А. Семенов // Ab imperio. – 2010. – № 1. – С. 19–51.
5. Гломозда К. Сучасні погляди на проблему переосмислення історичного минулого / К. Гломозда // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Л., 2006 – 2007. – Вип. 15. – С. 842–854.
6. Жизнь и смерть в эпоху Холокоста / Сост. и ред. Б. Забарко. – К., 2006 – 2008. – Тт. 1–3.
7. Касьянов Г. Національні історії та сучасна історіографія : виклики й небезпеки при написанні нової історії України / Г. Касьянов, О. Толочко // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 4–24.
8. Коляструк О. Проблематика історії повсякденності в сучасній українській історіографії / О. Коляструк, Ол. Коляструк // Історія повсякденності : теорія та практика : матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 23–33.
9. Старченко Н. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина ХVI – ХVІI століття) / Н. Старченко. – К.,2014. – 512 с.
10. Пастушенко Т. Метод усної історії та усноісторичні дослідження в Україні / Т. Пастушенко // Історія України. – 2010. – Вип. 17 – 18 (657 – 658). – С. 10–15.
11. «Прошу вас мене не забувати» : усні історії українських остарбайтерів / Упоряд. І. Ястреб, Т. Пастушенко та ін. – X., 2009. – 208 с.
12. Україна. Процеси націотворення / Упор. А. Каппелер. – К., 2011. – 416 с.
13. Український голокост 1932– 1933 : свідчення тих, хто вижив / Упоряд. та ред. Ю. Мицик. – К., 2003 – 2008. – Тт. 1 – 6.
14. Усна історія степової України / Наук. ред. А. Бойко. – Запоріжжя, 2008. – 2012. – Тт. 1 – 10.
15. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності : Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVII – початку XVIII століття / Н. Яковенко. – К., 2012. – 472 с.
16. Domańska E. Wiedza o przeszłości – perspektywy na przyszłość / E. Domańska // Kwartalnik Historyczny. – 2013. – Nr 2. – S. 221–274.
17. Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości / Pod red. E. Domańskiej, R. Stobieckiego, T. Wiślicza. – Kraków, 2014. – 416 s.
18. Stryjek Т. Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004 / Stryjek Т. – Warszawa, 2007. – 852 s.
19. The Many Faces of Clio : Cross-Cultural Approaches to Historiography, Essays in Honor of Georg G. Iggers/ Еd. by Q. Edward Wang and Franz L. Fillafer. – New York, 2007. – 484 p.
Сторінки
130-138
Розділ
Інтелектуальна історія