ДЕКЛАРУВАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕНОВАЦІЇ ГАЛИЦЬКОГО ЗАМКУ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 1991–2017 РОКАХ

Ігор Лисий

Анотація


На основі використання комплексно-системного підходу проведено
хронологічний аналіз та здійснено структуризацію нормативно-правових
актів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування Івано-
Франківської області за період 1991–2017 рр. з питань охорони, збереження,
відновлення і використання Старостинського замку, який розташований в
м. Галич Івано-Франківської області.


Ключові слова: Старостинський замок, Івано-Франківська область,
розпорядження, рішення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архівний відділ Галицької районної державної адміністрації (далі – АВГРДА). – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 165.

АВГРДА. – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 133.

АВГРДА. – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 31. – Арк. 255.

АВГРДА. – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 41. – Арк. 93.

АВГРДА. – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 74. – Арк. 80, 83.

АВГРДА. – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 84. – Арк. 23.

Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). – Ф. 2450. – Оп. 1. – Спр. 1363. – Арк. 1–3, 35, 37–41, 43–44.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 28. – Арк. 271–278.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 60. –Арк. 25–29.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 64. – Арк. 162–164.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 68. – Арк. 1.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 71. – Арк. 117–153.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 93. – Арк. 209.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 100. – Арк. 231.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 132. – Арк. 64–68.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 250. – Арк. 194–218.

ДАІФО. – Ф. 2450. – Оп. 2. – Спр. 319. – Арк. 92–98.

ДАІФО. – Ф. 2532. – Оп. 2. – Спр. 66а. – Арк. 148–149.

Про заходи щодо святкування Року замків та палаців: спільне розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради від 08.09.2008 № 576/379-р // Вісник : офіц. вид. Івано-Франківської обл. ради та Івано-Франківської обл. держ.

адміністрації. – 2008. – № 25 (102). – С. 121–125.

Про комплексну регіональну цільову Програму розвитку туризму в області на 2016–2020 роки: рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.10.2015 № 1820–39/2015 [Електронний ресурс] // Івано-Франківська обласна рада : офіц. веб-сайт. – Режим доступу :

http://www.orada.if.ua/fileadmin/docume nts/Rishennja/06_39/1820-39.pdf. – Назва з екрана.

Про Концепцію та Програму національного і духовного відродження Івано-Франківщини: рішення Івано-Франківської обласної ради від 02.03.2006 № 807–23/2006 // Вісник : офіц. вид. Івано-Франківської обл. ради та Івано-Франківської обл. держ. адміністрації. – 2006. – № 35 (74). – С. 35–55.

Про надання згоди на взяття на баланс Національного заповідника «Давній Галич» пам’ятки архітектури національного значення Галицького замку: рішення Галицької міської ради від 22.12.2016 № 180 [Електронний ресурс] // Галицька міська рада : офіц. веб-сайт. – Режим доступу:

http://www.galych-rada.gov.ua/category/decisions/decisions-mr/page/12/. – Назва з екрана.

Про напрямки розвитку туристичної галузі в районі : розпорядження Галицької районної державної адміністрації від 15.03.2012 № 145 [Електронний ресурс] // Галицька районна державна адміністрація : офіц. веб-сайт. – Режим доступу :

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/publication/galytska/ua/10090/rozp_145_ 15.03.2012.pdf. – Назва з екрана.

Про обласну комплексну програму «Культура Івано-Франківщини» на 2006–2010 роки: рішення Івано-Франківської обласної ради від 08.09.2006 № 71–5/2006 // Вісник : офіц. вид. Івано-Франківської обл. ради та Івано-Франківської обл. держ. адміністрації. – 2006. – № 3 (80). – С. 36–75.

Про перспективи розвитку туризму в районі, зокрема, на базі Національного заповідника «Давній Галич», Галицького національного природного парку : розпорядження Галицької районної державної адміністрації від 30.03.2015 № 146 [Електронний ресурс] // Галицька районна державна адміністрація : офіц. веб-сайт. – Режим доступу :

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/

publication/galytska/ua/30289/rozp_146_30.03.2015.pdf. – Назва з екрана.

Про підготовку заходів щодо реалізації міжобласної Декларації про проголошення 2008 року – Роком замків і палаців Західної України : лист № 316/01–8/03 від 07.08.2008 на виконання запиту голови обласної ради № 14–214/1148/166 від 22.07.2008 // Канцелярія Івано-Франківської обласної державної адміністрації. – 2008. – 7 арк.

Про проведення в області Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» : розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 29.05.2009 № 300 // Вісник : офіц. вид. Івано-Франківської обл. ради та Івано-Франківської обл. держ. адміністрації.

– 2009. – № 6 (108). – С. 12–19.

Про регіональну цільову Програму «Культура Івано-Франківщини» на 2011–2015 роки : рішення Івано-Франківської обласної ради від 10.06.2011 № 155–6/2011 [Електронний ресурс] // Івано-Франківська обласна рада : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/06_

/155-6.pdf. – Назва з екрана.

Про регіональну цільову Програму «Культура Івано-Франківщини» на 2016–2020 роки: рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.10.2015 №1828–39/2015 [Електронний ресурс] // Івано-Франківська обласна рада : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja

/06_39/1828-39.pdf. – Назва з екрана.

Про регіональну цільову Програму розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2011–2015 роки : рішення Івано-Франківської обласної ради від 24.03.2011 № 74–4/2011 [Електронний ресурс] // Івано-Франківська обласна рада : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://www.orada.if.ua/fileadmin /documents/Rishennja/06_04/74-4.pdf. – Назва з екрана.

Про схвалення Концепції Державної програми збереження та використання замків на 2006–2011 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 № 182-р // Офіц. вісник України. – 2005 – № 23. –

С. 53.
Kherson State University 2015