Першопочатковий Херсон в описі французького сучасника Антуана- Франсуа Леклерка (1794)

  • Євген Луняк
Ключові слова: історіографія, Україна, Франція, Херсон, Антуан-Франсуа Леклерк

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз одного з важливих джерел з історії України кінця ХVІІІ ст., праці Антуана-Франсуа Леклерка «Фізична, моральна, цивільна та політична історія давньої та сучасної Росії», на тлі історичних взаємин України та Франції.

Посилання

1. Васильчиков А. А. Сeмейство Разумовских / А. А. Васильчиков. – Т. 1. – С.-Пб. : Типография М. М. Стасюлевича, 1880. – 560 с.
2. Греческо-русский словарь изданный Киевским отделением классической филологии и педагогики. Издание третье, исправленное и дополненное. Обработал А. О. Поспишиль, преподаватель Киевской 1-й гимназии и приват- доцент университета Св. Владимира. – К. : Лито-типография ТовариществаИ. Н. Кушнерев и К., 1901. – 1102 с. – С. 822, 877–878.
3. Наливайко Дмитро. Очима заходу : Рецепція України в Західній Європі ХІ–ХVІІІ ст. / Дмитро Наливайко. – К.: Основи, 1998. – 578 c. – С. 455–458.
4. Полонська-Василенко Н. Д. До історіографії Запоріжжя ХVІІІ сторіччя (Леклерк і Болтін) / Н. Д. Полонська-Василенко // Запоріжжя ХVІІІ століття та його спадщина. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1965. – С. 28–44.
5. Le Clerc [dit], Clerc Nicolas-Gabriel, Leclerc Antoine-François. Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie Moderne. – P. : Chez Froullé, Libraire, 1785. – Tome II. – 619 p.
6. Le Clerc [dit], Clerc Nicolas-Gabriel, Leclerc Antoine-François. Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie Moderne. – P. : Chez Maradan, Libraire, II an de la République (1794). – Tome III. – VІІІ+424 p.
7. Tooke W. Histoire de l’empire de Russie : sous le règne de Catherine II, et à la fin du dix-huitième siècle / W. Tooke. – P. : De l’imprimerie de Crapelet ; Chez Maradan, Libraire, 1801. – T. 1. – XX+400 p. ; T. 2. – 451 p. ; T. 3. – 464 p. ; T. 4. – 432 p. ; T. 5. – 384 p. ; T. 6. – 419 p.
Сторінки
139-144
Розділ
Історія Південної України