ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАШСЬКОГО РУХУ ДО ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1929–1939 РР.)

Юрій Давиденко, Ольга Моціяка

Анотація


У статті аналізуються причини виникнення та особливості розвитку
національного хорватського руху, усташів, до початку Другої світової війни.
Особливу увагу звернено на ідеологію руху як основної сили в боротьбі
хорватів проти національного та культурного гноблення в Югославії.

Ключові слова: усташі, Королівство Югославія, поглавник,
національний рух, табори.


Повний текст:

PDF

Посилання


Беляков С. Усташи: между фашизмом и этническим национализмом / С. Беляков. – Екатеринбург : Издательство НОУВПО Гуманитарный университет, 2009. – 320 с.

Віперман В. Європейський фашизм: порівняльний аналіз. (1922–1982) / В. Віперман. – К. : ДУХ і ЛІТЕРА, 2008. – 278 с.

Городнянский А. В. Историческая ретроспектива сербско-

хорватского конфликта / А. В. Городнянский // Славяноведение. – 1997. – № 3. – С. 63–75.

История Югославии / под ред Л. Б. Валеева, Г. М. Славина, И. И. Удальцова : В 2 т. Т. 2. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1963. – 431 с.

Ривели М. А. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941–1945 / М. А. Ривели. – М. : б/и, 2011. – 224 с.

Ротшильд Дж. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Дж. Ротшильд. – К. : Мегатайп, 2001. – 496 с.

Jareb Mari. Ustaško domobranski pokret / Mari Jareb Zagreb : Naklada Pavičić, 2007. – 482 s.

Jonić Tomislav. Postanak i djelovanje ustaškog pokreta do 1941. / Tomislav Jonić. – [Електронний ресурс] Режим доступу : http:// www. tomislavjonjic.iz.hr/V_15_jareb.html. (20.01.2018)

Krizman Bogdan. Ante Pavelić i Ustaše / Bogdan Krizman. – Zagreb : Globus, 1978. – 410 s.

Matković Hrvoje. Povijest Nezavisne Države Hrvatske / Hrvoje Matković. – Zagreb : Naklada Pavičić, 2002. – 332 s.

Pavelić Ante. Doživljaji / Ante Pavelić. – Zagreb : Despot Infinitus, 2015. – 603 s.
Kherson State University 2015