ГЕЛЬМУТ КОЛЬ: ШТРИХИ ДО ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТУ

Ярослав Сергієнко

Анотація


Метою статті є дослідження постаті канцлера ФРН Гельмута Коля,
який увійшов до історії зі званням «Канцлера німецької єдності» за те, що
зміг об’єднати ФРН та НДР в єдину державу. Автор статті робить спробу
висвітлити основні події з життя Гельмута Коля, та прослідити роль цієї
особистості в процесі об’єднання ФРН, спробах вирішення різного роду
завдань та проблем, що почали з’являтися в єдиній новоствореній державі та
трансформації Німеччини в одну з провідних країн на європейському
континенті.


Ключові слова: Гельмут Коль, ФРН, НДР, об’єднання Німеччини,
зовнішня політика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Встреча Гельмута Коля, Джорджа Буша и Михаила Горбачева в Берлине от 9.11.2009 года. – URL :

http://www.gorby.ru/ru/presscenter/news/show_27004/ (дата звернення : 10.12.2017).

Вяткин К. С. Гельмут Коль. – URL : http://historystudies.org/2012/06/vyatkin-k-s-gelmut-kol/ (дата звернення : 11.12.2017).

Германия. Вызовы XXI века / под ред. В. Ф. Белова. – М. : Весь мир, 2009. – 792 с.

Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Книга 2. / М. С. Горбачев. – М. : Новости, 2005. – 653 с. – URL :

http://www.gorby.ru/gorbachev/zhizn_i_reformy2/page_5/#4 (дата звернення : 11.12.2017).

Договір про остаточне урегулювання стосовно Німеччини від 12.08. 1990 року. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/276_500 (дата звернення : 11.12.2017).

Ермакова С. Биография Гельмута Коля / С. Ермакова. – URL : http://fb.ru/article/360604/biografiya-gelmuta-kolya (дата звернення : 11.12.2017).

История Германии : учебное пособие : в 3 тт. / под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. – М. : КДУ, 2008. – Т. 3 : Документы и материалы. –592 с.

Михаил Горбачев и германский вопрос : Сборник документов. 1986–1991. М. : Весь Мир, 2006. – 696 с. – URL :

http://www.rodon.org/other/mgigv/1990_6.htm#105 (дата звернення : 11.12.2017).

Павлов Н. В. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера / Н. В. Павлов. – М. : Московские учебники, 2005. – 606 с.

10. Februar 1990. Presseerklдrung von Bundeskanzler Kohl ьber das Gesprдch mit KPdSU-Generalsekretдr Gorbatschow in Moskau. – URL : http://helmut-kohl.kas.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&menu_sel3=&menu_sel4

=&msg=498 (дата звернення : 12.12.2017).

18. Juni 1992. Vortrag vor dem Schweizerischen Institut fьr Auslandsforschung der Universitдt Zьrich. – URL: http://www.helmut-kohl.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&menu_sel3=&menu_sel4=&

msg=1451 (дата звернення : 11.12.2017).

Election to the 8th German Bundestag on 03 October 1976. – URL : https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/1976.html (дата звернення : 11.12.2017).

Election to the 9th German Bundestag on 05 October 1980. – URL : https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/1980.html (дата звернення : 11.12.2017).

Helmut Josef Michael Kohl. – URL : http://www.helmut-

kohl.de/helmut_josef_michael_kohl.html (дата звернення : 10.12. 2017).

Helmut Kohl. Erinnerungen. 1930–1982 / Kohl Helmut. – Mьnchen : Droemer Verlag, 2004. – 684 s.
Kherson State University 2015