МІСЬКІ КОШТОРИСИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 1785–1917 рр.

Олександр Черемісін, Галина Михайленко

Анотація


Стаття присвячена висвітленню проблем, пов’язаних із бюджетною
сферою міст Півдня України кінця XVIII – початку XXст. Подається
загальний огляд міських кошторисів досліджуваного часу та робиться
порівняння фінансового стану міст дореформеного та післяреформеного
періодів. Підкреслюється, що в міському фінансовому розвитку у
дореформений та післяреформений періоди було більше схожого, ніж
відмінного. Водночас, опубліковані звіти фінансової діяльності міських дум
були лише завершальним елементом довгої та кропіткої роботи, яка
починалася з планувальної діяльності міського самоврядування. Тому
пропонується ознайомитися з джерелом, що дає уявлення про попередній
розгляд річного кошторису у Сімферопольській міській думі 1890 р. У ньому
охарактеризовані не тільки загальний фінансовий міський стан, але й
пріоритетні напрями фінансової діяльності громадських установ, що може
стати у нагоді й сучасним діячам місцевого самоврядування.


Ключові слова:міське самоврядування, муніципалітет, Південь України,
міська дума, кошторис.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи // Полное собрание законов Российской империи. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1843. – Собр. 1. – Т. XXII. – С. 362–384.

Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1785–1917 рр. / О. В. Черемісін. – Херсон : «Олді-плюс», 2017. – 582 с.

Устав про пошлины // Свод законов Российской империи. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1836. – Т. XI. – С. 119–139.

Устав городского и сельского хозяйства // Свод законов Российской империи. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1852. – Т. XI. – С. 21–91.

Державний архів Автономної Республіки Крим. – Ф. 63. – Оп. 1. – Спр. 273. – 113 арк.
Kherson State University 2015