«ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ»: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ АМЕРИКАНО-УКРАЇНСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ

administrator admin

Анотація


В умовах сучасної глобалізації, що супроводжується становленням
інформаційного типу суспільства, інформаційні війни та їх різновиди
становлять невід’ємну частину трансформаційних процесів, наукове
дослідження яких можливе лише за умови об’єднання зусиль фахівців різних
галузей знань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Інформаційна війна у сучасному медійному просторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. http://infowar.info. – Назва з титулу екрану.

Пропаганда vs контрпропаганда у медіа просторі: минуле,

сучасне,майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 12 лютого 2018 р.) – Запоріжжя : Інтер-М, 2018. – 406 с.

Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс / за наук. ред. Г. М. Васильчука, О. М. Маклюк, М. М. Бессонової ; відп. ред. С. С. Черкасов. – Запоріжжя : Інтер-М, 2018. – 386 с.
Kherson State University 2015