Микола Львович Скадовський (1845–1892): джерела до вивчення біографії

  • Інна Теплова
Ключові слова: Микола Львович Скадовський, джерельна база, біографія художника, Південна Україна, рід Скадовських

Анотація

Український художник Микола Львович Скадовський за життя був добре відомим в мистецькому середовищі, проте й до сьогодні його життєвий шлях не став предметом окремої уваги науковців. У статті висвітлено коло джерел щодо вивчення біографії українського художника М. Скадовського. Автором проаналізовано доступні джерела, передусім архівні, визначено їхню інформаційну цінність, виокремлено перспективи подальшої евристичної роботи.

Посилання

1. Барковская О. Инициатор товарищества [Електронний ресурс] / О. Барковская // «Мигдаль Times». – 2004. – № 44. – Февраль-март/ – Режим доступу : http://www.softlab.od.ua/iniciator–tovarishhestva.html.
2. Выставка произведений Николая Львовича Скадовского (1846–1992) : к 125-летию со дня рождения. Каталог. – Херсон, б/и., 1972. – 18 с.
3. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Серия «Живопись XVIII–XX веков». Живопись второй половины XIX века. Том 4. Кн. вторая. Н–Я. – М. : Гос. Третьяковская галерея, 2006. – 559 с. : 1051 ил.
4. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). – Ф. 302, спр. 1475.
5. ДАХО. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 8. – 302 арк.
6. ДАХО. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 11. – 49 арк.
7. ДАХО. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 21. – 80 арк.
8. ДАХО. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 25. – 249 арк.
9. ДАХО. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 30. – 200 арк.
10. ДАХО. – Ф. 77. – Оп. 1. – Спр. 266. – 18 арк.
11. ДАХО. – Ф. 137. – Оп. 40. – Спр. 8. – 442 арк.
12. Каталог ІV периодической выставки картин южно-русских художников. – Одесса, Тип. «Одесского вестника», 1893. – 8 с.
13. Каталог ІІІ периодической выставки картин южно-русских художников. – Одесса, Тип. «Одесского вестника», 1892. – 7 с.
14. Каталог посмертной выставки картин, этюдов и акварелей Н. Л. Скадовского. – М. : Типо литография Выс. утв. Т-ва И. Н. Кушнерова и Ко, 1893. – 8 с.
15. Корреспонденция // Одесские вести, 11.04.1890.
16. Корреспонденция // Одесские вести, 12.04.1890.
17. Корреспонденция // Одесские вести, 27.04.1890.
18. Науковий архів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ) (далі – НА ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України). – Ф. 20–3/86. ІІ периодическая выставка. Материалы по организации и проведению в 1891–1892 гг. – 118 арк.
19. НА ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – Ф. 20–3/В7–88–ІІІ. ІІІ художня виставка. Листування, фінансові документи, 1892 р. – 65 арк.
20. НА ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – Ф. 20–2/81. Товарищество южно-русских художников. Протоколи зборів, 1890–1894 рр. – 42 арк.
21. Науково-дослідний відділ рукописів Російської державної бібліотеки. – Ф. 334. Чичерины. Карточка 22. Ед. хр. 51. Письмо к Б. Н. Чичерину. – 2 арк.
22. Новости // Херсонские новости, 1.05.1890.
23. Одесский художественный музей. Живопись XVI – начала ХХ вв. : каталог / Сост. Л. Н. Калмановская, Л. Н. Гурова. – Одесса, 1997. – 177 с.
24. Одеська державна картинна галерея. Каталог. – К. : Мистецтво, 1964. – 174 с.
25. Особистий архів І. В. Чорноіваненко (м. Херсон). – Акти придбання картин, 1969, 1970 1971 рр., Херсонський обласний художній музей імені О. О. Шовкуненк, копії.
26. Особистий архів І. В. Чорноіваненко (м. Херсон). – Інвентарна картка з фонду «Живопись светская» «КХМ-593. Инв. № Ж-325. Скадовский Н. Проводы в армию», Костромський державний історико-архітектурний і художній музей-заповідник, копія, лютий 2013 р. – 1 арк.
27. Памяти Н. Л. Скадовского // Артист, 1892 г. – № 24. – С. 143–144.
28. Програма міжрегіональної наукової конференції «Внесок родини Скадовських у розвиток української та світової культури, науки, духовності», що присвячена 170-річчю від дня народження відомого українського художника Миколи Львовича Скадовського. – Херсон, б/в, 2016. – 2 с.
29. Російський державний архів літератури і мистецтв (м. Москва). – Ф. 191. – Оп. 1. – Спр. 2111. – 3 арк.
30. Російський державний архів літератури і мистецтв (м. Москва). – Ф. 1571. – Спр. 3826. – 31 арк.
31. Російський державний архів літератури і мистецтв (м. Москва). – Ф. 191. – Оп. 1. – Спр. 2111. – 3 арк.
32. Російський державний архів літератури і мистецтв (м. Москва). – Ф. 1571. – Оп. 1. – Спр. 3826. – 31 арк.
33. Російський державний історичний архів (м. Санкт-Петербург). – Ф. 1343. – Оп. 29. – Спр. 3634. – 74 арк.
34. Російський державний історичний архів (м. Санкт-Петербург). – Ф. 1349. – Оп. 2. – Спр. 213. – 162 арк.35. Скадовський М. (1846–1892). До 155–річчя від дня народження / Автор- укладач В. Г. Чуприна, ред. Зелена Л. І., відпов. за вип. Нікулькіна Н. В. – Херсон, Херсонська обласна універсальна бібліотека ім. О. Гончара, Херсонський художній музей ім. О. О. Шовкуненка, 2000. – 35 с.
36. Скадовський М. Л. // Українська Радянська Енциклопедія. Т. 10. Салют – Стоговіз / Редкол. : (голова) М. П. Бажан. – 2–ге вид. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія, 1983. – С. 212.
37. Херсонський обласний художній музей імені О. О. Шовкуненка, фонд художника М. Л. Скадовського (далі – ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка). – Письмо Н. Скадовского, Одесса, до 1871 г. – 1 арк.
38. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Перечень картин, хранящихся в музеях Украины и России. – 1 арк.
39. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Список посмертной выставки картин с указанием цен, 1893 г., рукопис. – 8 арк.
40. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Перечень картин, хранящихся в музеях и личных коллекциях потомков в России. – 1 арк.
41. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского семье, Берлин, 14 февраля 1875 г. – 1 арк.
42. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского, Берлин, 3 января 1875 г. – 4 арк.
43. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского, Дюссельдорф, 15 февраля 1875 г. – 2 арк.
44. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского, Дюссельдорф, 30 ноября 1874 г. – 6 арк.
45. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского, Дюссельдорф, январь 1875 г. – 1 арк.
46. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского Скадовской М. С., Париж, 4 сентября 1889 р. – 1 арк.
47. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского Скадовской М. С., Париж, 5 сентября 1889 р. – 1 арк.
48. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского Скадовской М. С., Париж, 7 сентября 1889 р. – 1 арк.
49. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского Скадовской М. С., Портичи, 5 октября 1889 р. – 1 арк.
50. ХОХМ ім. О. О. Шовкуненка. – Письмо Н. Скадовского, Волочинськ- Дрезден-Лейпциг, 16 ноября 1874 г. – 8 арк.
51. Центральний державний історичний архів Санкт-Петербургу. – Ф. 448. – Оп. 1. – Спр. 592. – 104 арк.
52. Центральний державний історичний архів Санкт-Петербургу. – Ф. 448. – Оп. 1. – Спр. 681. – 2 арк.
53. Центральний історичний архів м. Москва. – Ф. 418. – Оп. 34. – Спр. 585. – 7 арк.
Сторінки
208-214
Розділ
Історія Південної України