ІННОВАЦІЙНІ CLOUD COMPUTING: ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ

Л. В. Ноздріна

Анотація


У статті розглянуто проблеми, притаманні розвитку таких інновацій в освіті, як
cloud computing, що належать до ключових трендів розвитку IT-сфери в 21 столітті. З
огляду на мету дослідження, описано парадигму cloud computing, досліджено розвиток
хмарних обчислень у сфері бізнесу та виклики для освіти, з цим пов`язані. Cьогодні освітні установи, зокрема університети, разом із багатьма іншими організаціями та
підприємствами визнають cloud computing корисними для спрощення ведення та
адміністрування процесів, а також поліпшення загального спілкування співробітників.
Описано стан реалізації хмарних проектів у вищій школі. Визначено передумови
запровадження Сloud computing в освіті та складові навчального процесу у вищій школі з використанням хмарних технологій. Наведено приклад нових навчальних дисциплін і хмарних проектів з cloud computing в університетах, зокрема у Львівському навчально-науковому інституті «Університет банківської справи». Описано підходи до створення хмарно орієнтованого навчального середовища (ХОНС) у вищій школі , що можуть бути
реалізовані за допомогою хмарних сервісів, переміщення Learning Management System (LMS) у «хмару», а також інтеграції Learning Management System ( також розширення функціоналу її підсистем і ресурсів), програмного забезпечення та хмарних сервісів. Наведено приклади реалізації хмарно орієнтованого навчального середовища в українських університетах, зокрема у Львівському навчально-науковому інституті державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Окреслено тенденції та перспективи розвитку cloud computing з урахуванням їхніх переваг і ризиків для використання у секторі освіти. 


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

European Commission (2010). Communication from the commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.Retrieved

from https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.

Ноздріна, Л. & Наконечний, М. (Ред.). (2015). Інноваційні хмарні освітні проекти (вітчизняний досвід). Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика». Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Katz, R. N. (2008). The Tower and the Cloud: Higher Education in the Age of Cloud Computing. USA: Educase.

Сейдаметова, З. С., Аблялимова, Э. И., Меджитова, Л. М., Сейтвелиева, С. Н. & Темненко, В. А. (2012). Облачные технологии и образование. Симферополь: ДИАЙПИ.

Склейтер, Н. (2010). Облачные вычисления в образовании: аналитическая записка. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Москва: ЮНЕСКО.

Шишкіна, М. П., Носенко, Ю. Г. & Попель, М. В. (2016). Хмарні сервіси і технології у науковій і педагогічній діяльності: методичні рекомендації. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Ноздріна, Л. В. & Манзюк, О. О. (2016). Хмарні освітні проекти. Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції». Львів: Растр-7.

Глоба, Л. С. & Вольвач, Є. О. (2013). Cloud Computing та його застосування на підприємствах зв’язку. Матеріали всеукраїнської конференції «Сучасні проблеми телекомунікацій та підготовка фахівців в галузі телекомунікацій – 2013». Київ: Інститут телекомунікаційних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

European Commission. (2010). The Future of Cloud Computing. Technical Report. Non – exhausting view on the main aspects forming a cloud system. Retrieved from https://www.flickr.com/photos/centralasian/5148158802.

Національний інститут стратегічних досліджень (2013). Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики. Відновлено з http://old2.niss.gov.ua/articles/1191/ .

Камінський, О. (2013). Економічна ефективність моделі «хмарних обчислень». Економічні науки. Cерія: «Облік і фінанси», 10 (3), 274-283.

Business Insider Intelligence (2017). The cloud computing report: An introduction to cloud solutions and their use cases. Retrieved from https://www.businessinsider.com/the-cloud-computing-report-an-introduction-to-cloud-solutions-and-their-use-cases-2017-1.

Кириллов, И. (2017). Облака и дата-центры в Украине: итоги 2017. Сети и Безопасность, 6(97), 36-45.

Кириллов, И. (2017). Украинский рынок облачных сервисов-2016: заграница наступает? Сети и Безопасность, 3(94), 24-32.

Мезенцев, А. (2015). Національний оператор хмарних технологій De Novo і компанія IDC представили підсумки щорічного дослідження ринку хмарних сервісів України. Відновлено з https :// ua . gecid . com / news / de _ novo _ i _ idc _ itogi _ issledovaniya / .

Yadhu, T. (2016). Reviewing Google Apps for Education: How good is Google Apps for your School? Retrieved from http://yadhutony.blogspot.com/2016/04/reviewing-google-apps-for-education-how.html.

Jiayi, L. (2013). Cloud computing modernizes education in China. Retrieved from https://www.zdnet.com/article/cloud-computing-modernizes-education-in-china/.

Armbrust, M., Fox, A., ... Griffith, R. (2009). Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. Electrical Engineering and Computer Sciences University of California at Berkeley Technical Report No. UCB/EECS-2009-28. Retrieved from http :// www . eecs . berkeley . edu / Pubs / TechRpts /2009/ EECS -2009-28. html .

Cortez, M. B. (2016). Carnegie Mellon Prepares Future-Ready IT Professionals with New Course on Cloud. Retrieved from https://edtechmagazine.com/higher/article/2016/10/carnegie-mellon-prepares-

future-ready-it-professionals-new-course-cloud.

Пирогова, М. & Полтавець, К. (2018). Інтернет в Україні: мобільний – скоро стане швидшим, а соцмережі залишають мільйони. Відновлено з https :// ukr . segodnya . ua / ukraine / internet - v - ukraine -1110047. html .

Factum Group Ukraine. (2018). Проникновение Интернета в Украине.

Відновлено з https :// inau . ua / sites / default / files / file /1801/ iv _ kvartal _2017. pdf .

IT Ukraine (2016). IT services and software R & D in Europe’s rising tech nation. Retrieved from http://www.uadn.net/files/ua_hightech.pdf.

Lytvynova, S. (2014). All-Ukrainian project “Cloud services in education” (2014-2017). Retrieved from http :// virt - ikt . blogspot . com /2014/09/2014-2017. html .

Литвинова, С., Копняк, Н., Корицька, Г., Носенко, Ю., Пойда, С., Сєдой, В., Шишкіна, М. (2015). Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища. Київ: ЦП «Компринт».

Литвинова, С. Г. (2014). Облачно ориентированная учебная среда школы: от кабинета до виртуальных методических предметных объединений учителей. Образовательные технологии и общество, 1(17), 457-468.

Тютюнник, А. В. & Гончаренко, Т. О. (2014). Використання хмарних сервісів для створення освітнього середовища викладача та студента. Освітологічний дискурс, 1 (5), 227-241.

Харківський авіаційний інститут (2014). Проект ХАІ: хмарні технології - шлях у нову еру. Відновлено з https :// csn . khai . edu / gallery / Image / documents /205448/0/ CloudKhAI - DepCSN _ report 2014. pdf

TEMPUS CABRIOLET. (2017). Модельно-орієнтований підхід і інтелектуальна система для еволюційного співпраці академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки. Взято з https://csn.khai.edu/nauka/projects/mezhdunarodnye-proekty-tempus-abriolet .

Firebase (2018). Firebase Cloud Messaging. Retrieved from https://developer.xamarin.com/guides/android/data-and-cloud-ervices/google-messaging/firebase-cloud-messaging/ .

Forrester (2017). Forrester Research names Google Cloud the leader in Insight PaaS. Retrieved from https://cloud.google.com/forrester-wave-leader/.

Ноздрина, Л. & Семенюк, А. (2014). Управление ERP-проектами на предприятиях торговли. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing. 32. Білова, Т. Г., Побіженко, І. О. & Ярута, В. О. (2014). Перспективи використання хмарних технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 4, 167–170.

Moodle. (2018). Moodle hosting from the people that make Moodle. Retrieved from https://moodlecloud.com/.

GetApp (2018). Learning Management System (LMS) Category Leaders Q3 2018. Retrieved from https://www.getapp.com/education-childcare-software/learning-management-system-lms/#getrank.

McCandless, K. (2018). Тоp-7 Cloud-Based Learning Management Systems. Retrieved from https://www.getapp.com/blog/top-five-learning-management-systems-lms/.

Триус, Ю. В. (2015). Хмарні сервіси і система MOODLE: інтегрування і підтримка. Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції Moodle Moot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 21-22 травня 2015 р. Відновлено з http ://2015. moodlemoot . in . ua / course / view . php ? id =113 .

Освіта.ua (2015). Moodle і Microsoft Office 365: разом краще. Відновлено з http :// osvita . ua / school /45614/ .

Портал «Вища освіта» (2015). СумДУ першим серед українських вишів надав доступ своїм студентам до хмарного сервісу Microsoft Office 365 Pro. Відновлено з http :// vnz . org . ua / novyny / tehnologiyi /7888- sumdu - pershym - sered - ukrayinskyh - vyshiv - nadav - dostup - svoyim - studentam - do - hmarnogo - servisu - microsoft - office -365- pro .

Сумський державний університет (2015). Навчаєшся в СумДУ? Відновлено з http ://365. sumdu . edu . ua / .

Архіпова, Т.Л., Зайцева, Т. В. (2013). Використання «хмарних обчислень» у вищій школі. Інформаційні технології в освіті, 17, 99-109.

Ноздріна, Л. В. (2016). Підходи до створення МООС (досвід ЛКА). Інформаційні технології в освіті, 27, 81-99.

Каук, В., Гребенюк, В. & Шкіль, О. (2016). Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Інформатизація вищого навчального закладу», 853, 11-17. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2016_853_4.

Морзе, Н. В., Махачашвілі, Р. К. & Буйницька, О. П. (2015). Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Збірник наукових праць Київського університету ім. Б. Грінченка.

Стрюк, А. М. (2014). Хмароорієнтовані засоби навчання інформатичних дисциплін. Відновлено з https://www.academia.edu/7374706/Хмароорієнтовані_засоби_навчання_

інформатичних_дисциплін.

Hardy, Q. (2016, Dec. 25). Why the Computing Cloud Will Keep Growing and Growing. The New Jork Times. p.B3. Retrieved from https://www.nytimes.com/2016/12/25/technology/why-the-computing-cloud-will-keep-growing-and-growing.html?mcubz=3 .

IBM (2017). BYOD: Bring your own device. Retrieved from https://www.ibm.com/mobile/bring-your-own-device.

Побіженко, І. О. (2015). Переваги впровадження хмарних обчислень в навчальний процес вищих навчальних закладів. Системи обробки інформації, 10, 119-122.

ВV Pranay kumar, Sumitha kommareddy, N.Uma Rani. (2017). Effective ways cloud computing can contribute to education success. Advanced Computing: An International Journal (ACIJ), Vol.4, No.4, p. 32. Retrieved from https://www.slideshare.net/acijjournal/effective-ways-cloud-computing-can-contribute-to-education-success.

Bort, J. (2011). 10 technologies that will change the world in the next 10 years. Retrieved from http://www.networkworld.com/article/2179278/lan-wan/10-technologies-that-willchange-the-world-in-the-next-10-years.html.
Kherson State University 2015