ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПРАЦЯХ ДМИТРА БАГАЛІЯ

Мар`яна Маркевич

Анотація


У статті досліджено проблему періодизації українського історіографічного процесу в працях Дмитра Багалія. Проаналізовано різні спроби Д. Багалія хронологізувати тривалий період розвитку української історіографії, простежується вплив на них актуальних теоретико-методологічних віянь та суспільно-політичної ситуації. Зроблено висновок, що концепція вітчизняного історіописання Д. Багалія полягала у вивченні історіографічних фактів з позицій їхнього взаємопов’язаного хронологічного викладу й була безпосередньо пов’язана із загальними етапами історії України. Загалом же, спроби періодизації вітчизняного історіографічного процесу вченого сприяли перетворенню історіографії в самостійну наукову дисципліну із власним методологічно-теоретичним інструментарієм.

Ключові слова: Д. Багалій, український історіографічний процес, періодизація, народництво, марксизм.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєв В. М. Проблема історіографічного синтезу у творчій спадщині Д. І. Дорошенка / Віталій Андрєєв. – Запоріжжя, 1997. – 37 с.

Багалей Д. Курс русской историографии / Дмитрий Багалей. – Харків, 1890. – 542 с.

Багалей Д. Русская историография (Курс лекцій в 2-х ч.) / Д. Багалей. – Х. : Типо-литогр. С. Иванченко, 1911, – 462 с.

Багалей Д. Русская историография. Лекции, чит в Харк. ун-те. / Д. Багалей Х. : Типо-литогр. С. Иванченко, 1907. – Литогр. Изд. Т. 1. – 397 с. ; Т. 2. – 165 с.

Багалій Д. З посмертних праць академіка Д. І. Багалія (Самокритичний огляд наукової продукції) / Д. Багалій // Архів радянської України. – 1932. – № 4–5. – С. 338–376.

Багалій Д. Історіографічний вступ до «Нарису історії України на соціально-економічному ґрунті» / Багалій Д. І. // Вибрані праці : У 6 т. – Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – К., 2001. – C. 203–334.

Багалій Д. Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті / Д. Багалій. – Харків : ДВУ, 1928. – Т. 1. – 393 с.

Багалій Д. Нарис української історіографії. Джерелознавство. Вип. 1. Літописи / Д. Багалій. – К. : Друкарня ВУАН, 1923. – Т. 1. – Вип. 1. – 138 с.

Багалій Д. Нарис української історіографії. Джерелознавство. Вип. 2. Літописи. / Д. Багалій. – К. : Друк. ВУАН, 1925. – 108 с.

Багалій Д. Нарис української історіографії. Джерелознавство. Літописи / Д. Багалій // Вибрані праці : У 6 т. – Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – С. 29–202.
Kherson State University 2015