The Bernardine Archive in Lvov and archivists on the turn of the nineteenth and twentieth centuries

  • Roman Nowack
Ключові слова: архіви, архівісти, архівні зібрання, архівна робота

Анотація

У статті представлено історію Крайового архіву гродських і земських актів у Львові, більше відомого як Бернардинський архів та його заслужених архівістів. Розташування архіву у приміщенні стародавнього монастиря бернардинців, зберігало польські гродські та земські книги, дало доступ польській громаді до цінних документів і захищало їх від пошкодження протягом половини століття (1879–1933). У 1919 р. Крайовий архів гродських і земських актів у Львові був захоплений польськими архівними органами. Його назва була змінена на Земський архів. У 1933 р. Земський архів був включений до складу Львівського державного архіву.

Посилання

1. AGAD (Central Archives of Historical Records In Warsaw). – Manuscript department, Set of acts MWO. – Sign. 101u. – Personal files. – K. 650.
2. AGAD (Central Archives of Historical Records In Warsaw). – Manuscript section, The records of the Ministry of Religion and Education (hereinafter : MWO). – Sign. 101u. – Personal files of, no. 21463, Curriculum vitae. – K. 649.
3. Bostel F. Wspomnienie pośmiertne / F. Bostel // Muzeum. – 1891. – VII. – P. 215220.
4. Corpus iuris Polonici, setcionis primae, Priwilegia, statuta, constitutiones, edicta, decreta, mandata Regnum Poloniae spectantia comprehendentis. – Volumen tertium, annos 1506–1522 continens. – Oprac. O. Balzer. – Kraków, 1906. – P. XVIII–XIX.
5. Dąbkowski P. Krajowe Archiwum akt Grodzkich i Ziemskich / P. Dąbkowski. – [w :] Lwów, jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście. – Lwów, 1907.
6. Dąbkowski P. Krajowe Archiwum Akt grodzkich i ziemskich we Lwowie. / P. Dąbkowski // Gazeta Sądowa Warszawska. – From 13 August 1898. – No 33.
7. Dąbkowski P. Pokłosie z dwudziestu lat pracy naukowej zebrane 18961906. / P. Dąbkowski. – Lwów, 1907.
8. Dąbkowski P. Pokłosie z dwudziestu lat pracy naukowej zebrane 1896 – 1916. / P. Dąbkowski. – Lwów, 1917.
9. Dąbkowski P. Wspomnienia z podróży naukowych 1899–1908 / P. Dąbkowski. – Lviv. – 1929.
10. Grochulska B. Tadeusz Korzon (1839–1918) / B. Groculska. – [w :] Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, edited by A. Gieysztor, J. Maternicki, H. Samsonowicz. – Warszawa, 1986.
11. Grużewski B. Ordynacja sądów ziemskich i grodzkich w Galicji 1778 r. / B. Grużewski. – Lwów, 1909.
12. Grużewski B. rec. : O. Balzer, Corpus iuris Polonici (...) / B. Grużewski // Przegląd Prawa i Administracji. – 1907. – XXXII, z. 1. – P. 778.
13. Chodynicki H. Metryka józefińska / H. Chodynicki. // Słowo Polskie. – 1907. – No 468.
14. Jakubowski J. Prace archiwalne Prochaski nad dziejami Litwy / J. Jakubowski // Archeion. – 1930. – Z. VIII. – P. 9–13.
15. Kamieniecki W. Historycy i politycy warszawscy 1900–1950. / W. Kamieniecki. – Warszawa 1992. – P. 39–47.
16. Księga pamiątkowa Uniwersytetu Poznańskiego w pierwszych latach jego istnienia 1919–1923. – Poznań, 1925. – P. 155–156.
17. Liske Ksawery. Austria wobec trzeciego rozbioru Polski / Ksawery Liske. – Lwów, 1870.

18. Liske Ksawery. Bolesław Chrobry i Otto III w Gnieźnie / Ksawery Liske. – Lwów, 1869.
19. Liske Ksawery. Cudzoziemcy w Polsce / Ksawery Liske. – Lwów, 1876.
20. Liske Ksawery. Elekcja w Rzeszy r. 1519 / Ksawery Liske. – Warszawa, 1876.
21. Liske Ksawery. Filip Avril i jego pobyt w Polsce / Ksawery Liske. – Warszawa, 1877.
22. Liske Ksawery. Konstytucja 3 maja i mocarstwa niemieckie / Ksawery Liske. – Lwów, 1873.
23. Liske Ksawery. Marcin Kromer, biskup warmiński – dziejopis wieku XVI / Ksawery Liske. – Poznań, 1869.
24. Liske Ksawery. Szczerbiec i złote wrota kijowskie / Ksawery Liske. – Kraków, 1869.
25. Louis W. Początkowe sądownictwo austriackie w Galicji (1772–1784) / W. Louis // Przegląd Prawa i Administracji. – 1896. – T. XXI.
26. Matricularum regni Poloniae summaria. – Vol. I-IV. – Warszawa, 1905, 1907, 1908, 1910–1912.
27. Nowacki R. Dyrektor Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie / R. Nowacki // Archeion. – 2000. – CI. – P. 63–64.
28. Nowacki R. Przemysław Dąbkowski. Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza / R. Nowacki. – Opole, 2002.
29. Nowy leksykon PWN. – Warszawa, 1998. – P. 1842.
30. Polaczkówna H. Dr Antoni Prochaska – kustosz Archiwum Ziemskiego we Lwowie / H. Polaczkówna // Archeion. – 1930. – Z. VIII. – P. 3–4.
31. Polaczkówna H. Oswald Marian Balzer / H. Polaczkówna // Archeion. – 1933. – Vol. XI. – P. 9–10.
32. Przegląd Prawa i Administracji. – 1896. – T. XXI.
33. Ptaszycki S. Moje wspomnienie o śp. profesorze Oswaldzie Balzerze / S. Ptaszycki // Archeion. – 1933. – Vol. XI. – P. 5.
34. Sochaniewicz S. Archiwum Krajowe Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie / S. Sochaniewicz. – Lwów, 1912. – P. 33.
35. Śródka A. Uczeni polscy XIX i XX stulecia / A. Śródka. – Vol. II. – Warszawa, 1995. – P. 267–269.
36. Śródka A. Uczeni polscy XIX–XX stulecia / A. Śródka. – Vol. III. – Warszawa, 1997. – P. 534–535.
37. The New Records Archive (AAN). – The team : the Ministry of Religion and Public Education (MWRiOP) – Personal records of Przemysław Dąbkowski no 2159. – P. Dąbkowski’s opinion left by O. Balzer from 8th March 1901. – K. 136.
38. Tomczak A. Zarys dziejów archiwów polskich / A. Tomczak. – Toruń, 1982. – P. 92–97.
39. Wojtkowski A. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857– 1927 / A. Wojtkowski. – Poznań, 1928. – P. 339–346.
Сторінки
319-332
Розділ
Всесвітня історія та міждисциплінарні дослідження