ОБРАЗ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ПОДОРОЖНІХ ПУТІВНИКАХ ІНОЗЕМЦІВ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТЬ

Олександр Черемісін, Галина Михайленко

Анотація


Дана стаття присвячена висвітленню образу південноукраїнського регіону у подорожніх путівниках іноземних мандрівників кінця XVIII – XIX ст. Відмічається, що в їх описах аналізуються загальні відомості про міста Півдня України, подаються історичні розповіді про регіон та короткі статистичні дані. Характеризуються також місцеві громади, їх образ та стиль життя, соціальні, національні, релігійні особливості співіснування, надається опис владних структур міст та регіону. Значна увага в описах мандрівників приділена природі та історичному минулому краю. Презентується загальний регіональний соціально-економічний розвиток Півдня України та відомості про головні й неординарні подробиці місцевого життя, які не увійшли до статистичних відомостей, а тому виступають неоціненними джерелами з історії побутового життя і культури. Зроблені висновки, що мандрівники знаходили міста південноукраїнського регіону особливими, новими і оригінальними, в яких ритм життя був специфічним, модерним та відмінним від інших регіонів Росії. Південь України розуміється не як частина Російської імперії, а як частина західноєвропейського соціокультурного простору

Ключові слова: Південь України, міський простір, місцеве управління, міське самоврядування, подорожні записки, мандрівники.


Повний текст:

PDF

Посилання


Герцог Э.О. Ришелье // Исторический вестник. – 1887. – Т. 29. – С. 350–366.

Державний архів Одеськой області (далі – ДАОО). – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 7. – Арк. 1.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 249. – Спр. 767. – Арк. 1–6,16.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 250. – Спр. 12. – Арк. 6.

ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 15 а. – Арк. 4.

Державний архів Херсонскої області (далі – ДАХО). – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 6.

ДАХО. – Ф. 14. – оп. 1. – Спр. 1449. – Арк. 2.

Золотов В. Внешняя торговля Южной России в первой половине XIX века / В. Золотов. – Ростов-на-Дону, 1963. – 102 с.

Іваненко О. Українсько-французькі зв’язки: наука, освіта, мистецтво (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / О. Іваненко. – К., 2009. – 320 с.

Ищук Т. Периодизация начального этапа становления науки о классических древностях (на примере Боспорского царства) / Т. Ищук // Таврійські студії. – 2013. – № 1. – С. 65–70.

Кабузан В. Народонаселение России в XVIII в. – первой поливине XIX вв. (по материалам ревизии) / В. Кабузан. – М., 1963. – 230 с.

Лендер Н. Черное море и Кавказ. Очерки южного моря и юга России / Н. Лендер. – СПб., 1904. – 352 с.

Макидонов А. К светской и церковной истории Новороссии (XVIII–XIX) / А. Макидонов. – Запорожье, 2008. – 140 с.

О трудах Дюка Ришелье по части управления в полуденной России // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1877. – Т. 10. – С. 391–406.

Орлова З. Колекція документів з історії Херсонщини: Огляд фонду № 324 / З. Орлова // Державний архів Херсонської області. – Херсон, 2007. – Вип. 9. – 72 с.

Письма князю Г.А. Потемкину-Таврическому // Записки Одесского общества истории и древности. – 1875. – Т. 9. – С. 227–259.

Послужные списки генерал-губернаторов Новороссийского края и Бессарабии // Записки Одесского общества истории и древности. – 1877. – Т. 10. – С.371-390.

Сементовский Н. Путешественник (Южный берег Крыма) / Н. Сементовский. – СПб., 1847. – 148 с.

Сидорович Є. До питання про переселення французької аристократії на Південь України наприкінці XVIII – початку XIX ст. / Є. Сидорович // Краєзнавство. – 2018. – № 2. – С. 135–139.

Сидорович Е. Землевладение французов на юго-западе Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX ст. / Е. Сидорович // Россия и Франция XVIII–XIX века. – 2014. – Вып. 11. – С. 16–31.

Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. 1730–1823 гг. / А. Скальковский. – Одесса, 1838. – 349 с.

Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Херсонская губерния / А. Шмидт. – СПб., 1863. – 989 с.
Kherson State University 2015