Turystyka historyczna jako kierunek studiów akademickich

  • Andrzej Stępnik
  • Mariusz Ausz
  • Joanna Bugajska-Więcławska
  • Dariusz Szewczuk
Ключові слова: популярна історія, історичний туризм, наука, університет

Анотація

Сучасна культура розглядає минуле так, що вважає історичний процес невід’ємною частиною саморефлексії демократичної культури. Тож вона має бути гарно оформлена і вміло прорекла-мована. Тільки в такому вигляді вона може знайти більш широку аудиторію. У цій ситуації, вчені з університетів та історичних інститутів виглядають самотніми і недооціненими, проте мають два варіанти: 1) замкнутися у своєму колі інтересів і наукових студій та створювати історичне знання як самоцінність; 2) брати участь у створенні сучасного культурного простору. Традиція наполягає на першому виборі, проте має сенс обрати другий. На нашу думку, вчені повинні, принаймні частково заповнювати простір між історичною наукою та популярною історією. Інакше це будуть робити неосвічені люди, чи підприємці або демагоги. Новою формою вивчення історії, що заповнить простір між наукою і сучасною культурою, може бути культурний або історичний туризм.

Посилання

1. Gaworecki W. W. Turystyka, wyd. V / W. W. Gaworecki. – Warszawa, 2007. – S. 66.
2. Grabski A. F. Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania / A. F. Grabski. – Warszawa, 1972. – S. 368.
3. Historia w wersji popularnej, red. I. Kiec, I. Kowalczyk. – Warszawa, 2016.
4. Lowenthal D. The Past is a Foreign Country / D. Lowenthal. – Cambridge, 1985.
5. Mikos von Rohrscheidt A. Turystyka kulturowa Fenomen, potencjał, perspektywy / A. Mikos von Rohr-scheidt // Podręcznik akademicki. – Gniezno, 2008. – S. 31.
6. Murzyn M. A. Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania, [w :] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. A.Murzyn , J. Purchla / M. A. Murzyn. – Kraków, 2007. – S. 139.
7. Stasiak A. Kultura a turystyka – wzajemne relacje, [w :] Kultura i turystyka razem czy oddzielnie, red. Idem / A. Stasiak. – Łódź 2007. – S. 8.
8. Stobiecki R. Rzeź w pluszu / R. Stobiecki // «Polityka», 2015. – Nr 22 (3011). – S. 56.9. Valéry P. Regards sur le monde actue / P. Valéry. – Paris, 1931. – S. 63–64.
Сторінки
408-452
Розділ
Всесвітня історія та міждисциплінарні дослідження