ПУБЛІЦИСТИКА БРАТІВ Н.Н. ТА Г.Н. ВОЛК-КАРАЧЕВСЬКИХ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗЕМСЬКОГО ЛІБЕРАЛЬНОГО РУХУ НА ПІВНОЧІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (60–80 РР. ХІХ СТ.)

Назар Котельницький

Анотація


Стаття присвячена запровадженню до міжнародного наукового обігу виявленого комплексу публіцистичних праць членів земської ліберальної опозиційної фронди північної України – Никодима Никодимовича (1829–1913) та Григорія Никодимовича (1831–1914 ) Волк-Карачевських. Проведений контент-аналіз віднайдених творів прогресивних земців. Автор приходить до висновку, що публіцистика братів Н. і Г. Волк-Карачевських являє собою комплекс програмних ідеологічних нарисів, які публічно репрезентували соціальну програму земського ліберального руху на півночі Лівобережної України та вказували на магістральні шляхи розв’язання широкого кола нагальних проблем життєдіяльності українського суспільства.

Ключові слова: опозиційний ліберальний рух, земське самоврядування, Н.Н. Волк-Карачевський, Г.Н. Волк-Карачевський, модерні ініціативи, реформування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Карачевский-Волк Н. Н. Сорок лет назад (из воспоминаний Мирового Посредника первого призыва) / Н. Карачевский-Волк // Киевская старина. – 1901. – Апрель. – С. 26–41 ; Карачевский-Волк Н. Н. Сорок лет назад: Из воспоминаний мирового посредника первого призыва / Н. Карачевский-Волк. – Киев : тип. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого,1901. – [2], 16 с.

Карачевский-Волк Н. Н. Экономический быт населения / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1882. – № 11. – Чернигов : Земская типография, 1882. – С. 87–89.

Карачевский-Волк Н. Н. По вопросу о мерах против пожаров / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1885. – № 9–10. – Чернигов : Земская типография, 1885. – С. 22–46.

Карачевский-Волк Н. Н. О появлении чумы в Нежинском уезде / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1886. – № 7–8. – Чернигов : Земская типография, 1886. – С. 149–160.

Карачевский-Волк Н. Н. Записка и доклад губернской земской управе члена управы по вопросу о преобразовании в заведениях призрения Черниговского губернского земства / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1887. – № 1–2. – Чернигов : Земская типография, 1887. – С. 35–60.

Карачевский-Волк Н. Н. К истории чумной эпизотии в Черниговской губернии 1886 года / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1887. – № 3–6. – Чернигов : Земская типография, 1887. – С. 45–62.

Карачевский-Волк Н. Н. О несгораемых крышах / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1887. – № 3–6. – Чернигов : Земская типография, 1887. – С. 135–137 ; Карачевский-Волк Н. Н. Попытка устройства несгораемой крыши в Борзенском уезде в с. Британах, сделанная землевладельцем Н.Н.Карачевским-Волк / Н. Карачевский-Волк // Черниговские губернские ведомости. – Часть неофициальная. – 1887. – № 40. – С. 2.

Карачевский-Волк Н. Н. Еще о несгораемых крышах / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1887. – № 7–8. – Чернигов : Земская типография, 1887. – С. 66–68.

Карачевский-Волк Н. Н. Наша земская деревенская школа / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1888. – № 1–2. – Чернигов : Земская типография, 1888. – С. 19–55.

Карачевский-Волк Н. Н. По вопросам о несгораемых ковровых крышах / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1888. – № 3–5. – Чернигов : Земская типография, 1888. – С. 129–130.

Карачевский-Волк Н. Н. О несгораемых крышах / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1888. – № 6–8. – Чернигов : Земская типография, 1888. – С. 288–291.

Карачевский-Волк Н. Н. О земских школах Борзенского уезда / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1888. – № 9–10. – Чернигов : Земская типография, 1888. – С. 131–132.

Карачевский-Волк Н. Н. Еще по вопросам о несгораемых крышах / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1888. – № 11–12. – Чернигов : Земская типография, 1888. – С. 159–164.

Карачевский-Волк Н. Н. Вопросы земской школы в Борзенском уезде / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1888. – № 9–10. – Чернигов : Земская типография, 1888. – С. 106–117.

Карачевский-Волк Г. Н. Народное образование в Борзенском уезде / Г. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1901. – № 12. – Чернигов : Земская типография, 1902. – С. 69–71.

Карачевский-Волк Н. Н. Письмо в редакцию из Борзенского уезда / Н. Н. Карачевский-Волк // Земский сборник Черниговской губернии. – 1902. – № 6. – Чернигов : Земская типография, 1902. – С. 117–122.

Волк-Карачевський В. Н. // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та інші : Інститут історії України НАН України. – К. : Наукова думка, 2003. – Т. 1 : А–В. – 688 с.
Kherson State University 2015