РОЗВИТОК ПОШТОВОГО АВТОТРАНСПОРТУ В ОДЕСЬКОМУ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОМУ ОКРУЗІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Олег Федорченко

Анотація


У статті розглядається розвиток поштового автотранспорту в Одеському поштово-телеграфному окрузі на початку ХХ ст. Зазначено, що після столиці у 1904 р. автомобільне поштове депо було організоване в Одесі. В автомобільному парку були представлені авто німецького й американського виробництва. У 1913 р. на балансі Одеського депо було 17 автомобілів. Значну увагу автор приділив працівникам автомобільного депо.
Автором охарактеризовано спроби підприємців перевозити пошту автотранспортом. Зроблено висновок, що деякі положення договору повністю, деякі частково не задовольняли керівництво відомства зв'язку. На додачу, негативний досвід переговорів 1906–1907 рр. прирік спробу підприємців на невдачу. Утім, з 1911 р. приватні авто перевозили пошту трактами Сімферополь-Ялта-Севастополь і Сімферополь-Алушта.

Ключові слова: пошта, автотранспорт, перевезення, Одеса, Одеський поштово-телеграфний округ, Крим.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бизина В. Г. Из истории украинской почты / В. Г. Бизина. – Київ : б/и., 2000. – 92 с.

Воздушная почта России // Почтово-телеграфный журнал (отдел неофициальный). – 1912. – февраль. – С. 181.

Временное расписание классных должностей в местных почтово-телеграфных учреждениях // ПСЗРИ. Собрание третье. Т. V. 1885 : (Приложение к V тому : Штаты и табели). – СПб. : Гос. Тип-фия, 1887. – С. 112–113.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 307. – Оп. 7. – Спр. 94 : Сведения о вольнонаемных служащих почтового автомобильного депо, 1912 р. – 301 арк.

ДАОО. – Ф. 307. – Оп. 7. – Спр. 641 : Об отдачи в содержании почтовые станции Таврической губернии, 1906–1916 рр. – 441 арк.

Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). – Ф. 82. – Оп. 1. – Спр. 47 : Приказы начальника Одесского почтово-телеграфного округа о вынесении строго выговора чиновникам, 1905–1907 рр. – 489 арк.

Державний архів Херсонської області. – Ф. 82. – Оп. 1. – Спр. 67. Циркуляры начальника Одесского почтово-телеграфного округа, 1909 р. – 233 арк.

Кирилец С. 110 лет моторизации Почты России [Електронний ресурс] / С. Кирилец // Грузовик Пресс. – Режим доступу : http://www.gruzovikpress.ru/article/2238-110-let-motorizatsii-pochty-rossii (дата звернення : 20.04.2019 р.). – Назва з екрана.

Мінаков В. Розвиток поштового зв’язку в Україні (короткий огляд) / В. Мінаков // Пошта і філателія України. – № 3. – 1999. – С. 14–16.

Міронова І. С. Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в системі зв’язку російської держави (друга половина ХVII – початок ХХ ст.) / І. С. Міронова. – М. : Видавництво ЧДУ імені Петра Могили 2012. – 564 с.

Об усилении средств на содержание почтово-телеграфных учреждений // ПСЗРИ. Собрание третье. Т. ІХ. 1889. – СПб. : Гос. Тип-фия, 1891. – С. 228–230.

Почтово-телеграфная статистика за 1905 год с кратким обзором деятельности почтово-телеграфного ведомства за тот же год. Издание ГУПиТ. – СПб. : Типография МВД, 1907. – ХХVІІ, [57] с.

Работа почты в Российской Империи середины XIX – начала ХХ века [Електронний ресурс] // Вечерний курьер – Режим доступу : https://www.politforums.net/historypages/1532883639.html. (дата звернення :

04.2019 р.). – Назва з екрана.

Рыбин А. Л. История правил дорожного движения [Електронний

ресурс] / А. Л. Рыбин. – Режим доступу : https://www.litres.ru/a-rybin-

/istoriya-pravil-dorozhnogo-dvizheniya/chitat-onlayn/ (дата звернення :

04.2019 р.). – Назва з екрана.

Хромов А. Одеські автомобілісти 1911 року. Люди і машини.

[Електронний ресурс] / А. Хромов // Історична правда. – Режим доступу :

http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/12/7/102842 (дата звернення :

04.2019 р.). – Назва з екрана.

Циркуляр начальника ГУПиТ о штатах почтово-телеграфных

служащих // Сборник распоряжений по Главному управлению почт и

телеграфов. – 1887. – № 23. – С. 261–263.

Юг : Ежедневная газета. – Херсон. – 1903.
Kherson State University 2015