ТОВАРИСТВО ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, НАУКИ І ШТУКИ У ЛЬВОВІ: ІДЕЯ, СТАНОВЛЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ

Богдан Янишин

Анотація


Стаття присвячена дослідженню організації та діяльності Товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові. Вивчено головні мистецькі, освітні та видавничі здобутки інституції. Зроблено висновок про важливість діяльності Товариства у справі розбудови українського культурного життя та гуртуванні визначних митців, літераторів та музеєзнавців.

Ключові слова: Товариство прихильників української літератури, науки і штуки у Львові, М. Грушевський, художня виставка, Вищі вакаційні літні курси, видавнича діяльність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. Українсько-руські наукові курси / Михайло Грушевський // Грушевський М. С. Твори : У 50 т. – Львів : Світ, 2002. – Т. 1 : Серія «Суспільно–політичні твори (1894–1907)». – С. 246–255.

Державний архів Львівської області. – Ф. 298 (Товариство прихильників української літератури, науки і штуки у Львові). – Оп. 1. – Од. зб. 3 (Книга протоколів загальних зборів членів Товариства та засідань його правління). – На 22 арк.

Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки) / Дмитро Дорошенко. – К. : Темпора, 2007. – 272 с.

Купчинський О. Статут і протоколи засідань Товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові / Олег Купчинський // Записки НТШ. – Львів, 1994. – Том ССХХVII. – С. 393–419.

Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський: біографічний нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак. – К. : Либідь, 2016. – 576 с.

Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) / Віталій Тельвак. – Київ–Дрогобич, 2008. – 494 с.

Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського / Віталій Тельвак, Василь Педич. – Львів, 2016. – 440 с.

Труш І. Вистава українських артистів / Іван Труш // Артистичний вістник. – Львів, 1905. – № 5. – С. 61–62.

Dybiec J. Życie naukowe w Galicji doby autonomicznej / Julian Dybiec // Galicja i jej dziedzictwo. – Rzeszów, 1995. – Tom 3. Nauka i Oświata. – S. 35–50.
Kherson State University 2015