«УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» У ВІЙСЬКОВІЙ ПРЕСІ РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ 1917–1918 РР.

Олег Бойков, Євгенія Бойкова

Анотація


У статті висвітлюються прояви інформаційної війни Радянської Росії проти української політичної і державної системи 1917 – першої половини 1918 рр. у військовій газетній пресі Радянської Росії, зокрема у першій центральній військовій газеті «Армия и флот рабочей и крестьянской России». Аналіз матеріалів газети дозволяє зробити висновок, що поява військової газетної преси більшовиків свідчить про розуміння ними необхідності створення глибоко мотивованої революційної армії не лише для захисту підконтрольних територій, але й для успішного військового вторгнення на іншу територію,зокрема й в Україну. Характер публікацій вказує на прагнення більшовиків сформувати чітку і доступну ідеологічну базу для самих солдат Червоної армії щодо причини і підстав їх перебування на території України. Військова газетна преса повинна була донести інформацію і власним солдатам, і українському населенню, що завданням більшовиків та Червоної армії не є війна проти українського народу, а є боротьба проти буржуазної Центральної Ради і Генерального Секретаріату як справжнього пригноблювача українського народу. Тому військова газета, як інші засоби масової інформації, стала одним з дієвим чинників формування негативного іміджу української державності у солдатському середовищі і Росії, і України.

Ключові слова: «інформаційна війна», «військова преса», «Радянська Росія», «Центральна Рада».


Повний текст:

PDF

Посилання


Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 12 дек. (25 дек.) – № 18. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 13 дек. (26 дек.) – № 19. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 15 дек. (28 дек.) – № 21 – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 1дек. (14 дек.) – № 9. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 2 дек. (15 дек.) – № 10. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 21 нояб. (4 дек.) – № 1. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 23 дек. (5 янв.) – № 28. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 26 нояб. (9 дек.) – № 6. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 3 дек. (16 дек.) – № 11. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 7 дек. (20 дек.) – № 14. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1917. – 8 дек. (21 дек) – № 15. – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1918. – 13 янв. (26 янв.) – №9 (42). – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Армия и флот рабочей и крестьянской России. – 1918. – 6 янв. (19 янв.) – № 4 (37). – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Винниченко В. К. Відродження нації. У 3 ч. Ч. 2. Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.] / В. К. Винниченко. – Репринт. відтвор. вид. 1920 р. – К. : Політвидав України, 1990. – 328 с.

Декрет о печати. 27 октября (9 ноября) 1917 г. / Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – М. : Политиздат, 1957. – 640 с.

Карр Э. История Советской России: Большевитская революция 1917–1923 / Э. Карр. – М. : Прогресс, 1990. – Кн. 1. – Т. 1–2.

Крупський І. Партійне керівництво пресою як форма контролю ЗМІ: російський досвід і українські реалії (1917–1925 рр.) / Іван Крупський // Теле- та радіожурналістика. – 2012. – Вип. 11. – С. 32–38.

Левшин К. В. Организация военной печати в Советской России в годы гражданской войны (на материалах газеты «Боевая правда», 1919–1920 гг.) / К. В. Левшин // Научно-технические ведомости СПб ГПУ. Гуманитарные и общественные науки. – 2015 – №1 (215). – С. 83–91.

Михайлова С. В. Урядова військова преса доби Центральної Ради та УНР С. В. Михайлова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2011. – Вип. 4. – С. 106–115.

Молчанов Л. А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны : (окт. 1917–1920 гг.) / Л. А. Молчанов – М. : Издатпрофпресс, 2002. – 271 с.

Рабочая и крестьянская Красная армия и флот. – 1918. – 19 янв. (1 февр.) – № 2 (47). – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Рабочая и крестьянская Красная армия и флот. – 1918. – 19 янв. (1 февр.) – № 2 (47). – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Рабочая и крестьянская Красная армия и флот. – 1918. – 23 янв. (5 февр.) – (№ 5 (50). – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Рабочая и крестьянская Красная армия и флот. – 1918. – 27 марта – № 46 (91). – Режим доступу : http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=126927

Федорів У. Образ ворога як моделюючої фігури соцреалістичного тексту / У. Федорів // Науковий вісник Ужгородского університету. – 2016. – Вип. 2 (36). – С. 257–261.

Шпига П. С. Основні технології та закономірності інформаційної війни / П. С. Шпига, Р. М. Рудник // Проблеми міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 8. – С. 326–339.
Kherson State University 2015