МАТЕРІАЛИ ОСОБОВИХ СПРАВ РОБІТНИКІВ «ЗАПОРІЖСТАЛІ» ПРО ЇХ ПРИМУСОВЕ УТРИМАННЯ НА ЗАВОДІ (1945–1955 рр.)

Андрій Подлужний

Анотація


Статтю присвячено з’ясуванню інформаційного потенціалу матеріалів, з яких сформовано особові справи працівників комбінату «Запоріжсталь», що зберігалися у його відомчому архіві. Завдяки аналізу актуалізованої діловодної та посвідчувальної документації, службового та приватного листування автор прослідкував ряд сюжетів, пов’язаних із практикою примусового утримання робітників на заводі впродовж першого десятиріччя по завершенні Другої Світової війни, під час масштабних відновлювальних робіт. Зокрема, дослідження біографій конкретних працівників дало змогу вказати на їх найбільш незахищені соціальні та статевовікові категорії – жінок-колгоспниць, дітей-сиріт та напівсиріт, які найбільше потерпали від волюнтаризму начальства. Розгляд виробничих ситуацій та життєвих колізій на мікро-історичному рівні дозволив відтворити найбільш стандартні прийоми, до яких вдавалися робітники для полишення заводу: від дезертирства до звернень до вищого партійного та радянського керівництва УРСР та СРСР.

Ключові слова: післявоєнна відбудова, примусове утримання, «Запоріжсталь», особова справа, М.С. Хрущов.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горячее дыхание : Краткий очерк истории Запорожского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции металлургического завода «Запорожсталь» им. Серго Орджоникидзе / Омельяненко П. Д., Ребро П. П., Репин В. Б., Мокрозуб О. К.; Ред. кол. Герасименко А. А. и др. – 2-е изд. перераб. и доп. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 120 с.

Запоріжсталь // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України / [Плющ М.Р.]. – К. : Наукова думка, 2005. – Т. 3 : Е-Й. – С. 265.

Запорожжя індустріальне: історія і сьогодення / [авт. тексту Федір Турченко та ін.]. – [Запоріжжя] : Дике Поле, 2009. – 368 с. : фото.

«Запорожсталь» : Краткий очерк истории Запорож. ордена Ленина и ордена Октябрьской революции металлург. завода «Запорожсталь» им. Серго Орджоникидзе – предприятия коммунистического труда / [авт. : Омельяненко П. Д., Репин В. Б., Веретельник И. В. и др.]. – Днепропетровск : Промінь, 1973. – 255 с. – (24 л. ил.).

Запорожсталь. Симфония Металла : [70 лет. Годы. События. Люди] / авт.-сост. Н. Кузьменко, Н. Михайлов. – Запорожье : Тандем-У, 2003. – [448 с.].

Рукописний відділ Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (далі – РВ ЗВ ІУАД). – Ф. 1378. – Оп. 1-А. – Спр. 4. Заява від Тихонюк Ніни […] до директора ремісничого училища №5 Сосновського з проханням виключити зі школи брата Тихонюк Володимира через її відправку на Донбас. 08.01.1945 р. – 1 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-А. – Спр. 8. Постанова начальника Мелітопольського МВ НКВС Реутова про направлення Динчевої В. К. в Мелітопольську дітприймальню як безпритульну. 22.11.1947 р. – 1 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-А. – Спр. 18. Звернення Клопотнюка І. П. до Хрущова М. С. з проханням вплинути на керівництво заводу, яке не дозволяє йому звільнитися. 1949 р. – 2 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-Б. – Спр. 2. Лист Петренка Василя Васильовича до Миколая Михайловича […] з проханням надати розрахунок за його місцем проживання. 25.08.1950 р. – 1 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-Б. – Спр. 3. Виклик колгоспу ім. Фрунзе Анновської сільради Нововасилівського р-ну Запорізької обл. управлінню залізничного цеху заводу «Запоріжсталь» з проханням провести розрахунок з Драголовою Д.В. 22.09.1950 р. –1 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-Б. – Спр. 4. Рішення Народного суду Орджонікідзевського р-ну за позовом Штепи Олександра Устимовича про стягнення з заводу «Запоріжсталь» коштів на його користь. 28.12.1950 р. – 1 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-Б. – Спр. 16. Лист сестри […] до брата Петра з проханням повернутися в село. 13.12.1952 р. – 1 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-Б. – Спр. 21. Протокол Товариського суду залізничного цеху у справі Баранова Григорія Петровича про прогул. 11.11.1953 р. –1 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-Б. – Спр. 33. Заява секретарю ЦК КПРС Хрущову М. С. від Лукоянова Матвія Івановича з проханням отримати розрахунок з заводу «Запоріжсталь». 21.12.1954 р. – 1 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 1-Б. – Спр. 34. Лист працівника заводу «Запоріжсталь» Македонського Г. А. до Хрущова М. С. 1955 р. – 3 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 2-Б. – Спр. 1. Шкільні перевідні посвідчення Авраменко Катерини та Жукової Любові. 31.05.1941 р. – 2 арк.

РВ ЗВ ІУАД. – Ф. 1378. – Оп. 2-Б. – Спр. 22. Звернення від заводу «Запоріжсталь» до батьків підлітків, у зв’язку з дезертирством з відновлювальних робіт заводу. 1945 р. – 3 арк.

Усна історія Степової України. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – Т. 6. – 464 с.
Kherson State University 2015