ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ ПІДПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОМЕНДА ОБОРОНЦІВ ПОЛЬСЬКИХ» НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО РУХУ ОПОРУ (1939–1942 PP.)

Юрій Давиденко

Анотація


У статті розглядається діяльність та етапи розвитку військової підпільної організації «Коменда Оборонців Польських» у 1939–1942 рр. На підставі використаних архівних матеріалів, документів, праць науковців розглянуто соціальний склад організації, форми, методи та зміст її ідеологічної і культурно-просвітницької роботи. Проаналізовано окремі сюжети військової боротьби в умовах окупаційного режиму та роль організації в розгортанні руху Опору в Польщі в зазначений період.

Ключові слова: польські організації підпілля, рух Опору, концепції збройної боротьби.


Повний текст:

PDF

Посилання


Клоков В. И. Борьба народов славянских стран против фашистского порабощения (1939–1941) / В. И. Клоков. – К., 1963. – 130 с. ; Зуев Ф. Г. Польский народ в борьбе против фашизма / Ф. Г. Зуев. – М., 1967 ; Семиряга М. И. Борьба народов Центральной и Юго-Восточной Европы против немецко-фашистского гнета / М. И. Семиряга. – М., 1985.

Polski czyn zbrojny w II wojnie swiatowej: polski ruch oporu 1939–1945. – Warszawa, 1988.

Korbonski S. Polskie panstwo podziemne / S. Korbonski // Zeszyty Historycne. – Paryz, 1967. – № 6. – S. 22–28.

Gmitruk J. Bataliony Chiopskie / J. Gmitruk, P. Matusak, W. Wojdylo. – Warszawa, 1997 ; Romanowski W. ZWZ-AK na Wolynia 1939–1944 / W. Romanowski. – Lublin, 1993.

Ілюшин I. I. Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. Наук / I. I. Ілюшин. – К., 1995 ; Казакова О. Політичні особливості ґенези польського руху Опору в умовах нацистського окупаційного режиму (вересень–грудень 1939 р.) / О. Казакова // Україна і Польща в XX столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць. – Київ–Краків, 2002. – С. 152–154.

Tarnogvodski Т. Polskie organizacje konspiracyine w kraju w latach 1939–1945 / Т. Tarnogvodski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1966. – № 4. – S. 251.

Tarnogvodski Т. Polskie organizacje konspiracyine w kraju w latach 1939–1945 / Т. Tarnogvodski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1966. – № 4. – S. 253.

Wisniewski M. Z Historii powstania і dzialnosci Komendy Obroncow Polski / M. Wisniewski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1967. – № 3. – S. 225.

Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945. – T. 1. – London, 1970. – S. 6–32.

Tarnogvodski T. Polskie organizacje konspiracyine w kraju w latach 1939–1945 / T. Tarnogvodski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1966. – № 4. – S. 256.

Polska Zyje wr 80-81 z 20.09.1940 r.

Wisniewski M. Z Historii powstania і dzialnosci Komendy Obroncow Polski / M. Wisniewski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1967. – № 3. – S. 225.

Wisniewski M. Z Historii powstania і dzialnosci Komendy Obroncow Polski / M. Wisniewski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1967. – № 3.– S. 228.

Tarnogvodski T. Polskie organizacje konspiracyine w kraju w latach 1939–1945 / T. Tarnogvodski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1966. – № 4. – S. 256.

Wisniewski M. Z Historii powstania і dzialnosci Komendy Obroncow Polski / M. Wisniewski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1967. – № 3. – S. 227.

Wisniewski M. Z Historii powstania і dzialnosci Komendy Obroncow Polski / i M. Wisniewsk // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1967. – № 3. – S. 228.

Dobroszycki L. Centralny katalog polskie prasy konspiracyinie – 1939–1945 / L. Dobroszycki. – Warszawa, 1962. – S. 113.

Herzog L. Walka zbrojna narodu polskiego pod okupacja hitlerowska w swietle dokumentow wermachtu / L. Herzog, L. Radzimonczyk // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1966. – № 4. – S. 76.

Wisniewski M. Z Historii powstania і dzialnosci Komendy Obroncow Polski / M. Wisniewski // Wojskowy pzheglad historyczny. – 1967. – № 3. – S. 228.

Stachurski E. Crupa B. / E. Stachurski // Za Wolnosci Ludu. – Wr 16,15.3.1963.
Kherson State University 2015