ОБРАЗ МІСТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ПОДОРОЖНІХ ПУТІВНИКАХ XIX СТОЛІТТЯ

  • Олександр Черемісін
  • Галина Михайленко
Ключові слова: Південь України, міський простір, місцеве управління, міське самоврядування, подорожні записки, мандрівники

Анотація

Дана стаття присвячена висвітленню образу південноукраїнського міста у подорожніх путівниках російських мандрівників XIX ст. Відмічається, що в їх описах аналізуються загальні відомості про міста Півдня України, подаються короткі статистичні дані. Характеризуються також міські громади, їх образ та стиль життя, соціальні, національні, релігійні особливості співіснування, надається опис владних структур міст та регіону. Значна увага в описах мандрівників приділена природі та історичному минулому краю. Презентується міський соціально-економічний розвиток південноукраїнських міст та відомості про головні й неординарні подробиці міського життя, які не увійшли до статистичних відомостей, а тому виступають неоціненними джерелами з історії побутового міського життя і культури. Зроблені висновки, що мандрівники знаходили міста південноукраїнського регіону особливими, новими і оригінальними, в яких ритм життя був специфічним, відмінним від інших регіонів.

Посилання


1. Афанасий-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию / А. АфанасийЧужбинский. – СПб. : Типография морского министерства, 1861. – Т. 1. – 465 с.
2. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства: общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйствования / Л. А. Велихов. – М.- Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 466 с.
3. Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крім и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 годах [сочинение] / Н. С. Всеволожский. – Москва : Тип. Августа Семена, при Императорской Медико-хирургической академии, 1839. – Т. 1. – 495 с.
4. Гудзий Н. К истории русского сентиментализма (Путешествие в Крым П. И. Сумарокова) / Н. Гудзий // Известия Таврической ученой архивной коммиссии. – Симферополь : Таврическая Губернская типография, 1888. – № 6. – С. 132–143.
5. Гурлянд А. Из описания г. Одессы, сделанного генералом Сухтеленом / А. Гурлянд // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса : Экономическая типография, 1900. – Т. XXII. – С. 16–17.
6. Демидов А. Н. Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 году, Анатолием Демидовым / Демидов А. Н. – М. : Тип. А. Семена, 1853. – 543 с.
7. Дорошева А. О. Самоврядування в приморських містах Півдня України в другій половині XIX ст. : дис … канд. іст. наук : 07.00.01 / А. О. Дорошева. – Одеса, 2009. – 195 с.
8. Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. / Е. И. Дружинина. – М. : Наука, 1955. – 267 с.
9. Зеленецкий К. Путешествие в Южную Россию и Крым Анатолия Демидова / К. Зеленецкий // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса : Городская типография, 1844. – Т. 1. – С. 442–453.
10. Измайлов В. В. Путешествие в полуденную Россию : В письмах, изданных Владимиром Измайловым / В. В. Измайлов. – М. : Университетская типография, 1802. – Т. 1. – 404 с.
11. Константінова В. М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904роках) / В. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 569 с.
12. Миронов А. Русский город: социиальное, экономическое, демографическое развитие в 1740–1861 гг. / А. Миронов. – М. : Наука, 1975. – 386 с.
13. Надеждин Н. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу Н. С. Всеволожского / Н. Надеждин // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса : Городская типография, 1844. – Т. 1. – С. 433–441.
14. Сумароков П. И. Путешествие в Крым и Бессарабию в 1799 г. / П. И. Сумароков. – М. : Университетская типография у Ридигера и Клаудия, 1800. – 238 с.
15.Сумароков П. Досуги Крымского судьи или Второе путешествие в Тавриду : в 2-х частях / П. Сумароков. – СПб. : в Императорской тип., 1803-1805. – Ч. 1. – 226 с. ; Ч. 2. – 244 с.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
114-126
Розділ
Історія України