ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ЛИТВИ ТА УКРАЇНИ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ : РОЗКОПКИ ФОРТЕЦІ ТЯГИН

  • Світлана Біляєва
Ключові слова: фортеця Тягин, археологічні дослідження, унікальна пам’ятка, Литва, Україна

Анотація

Історія України XIV–XV ст. пов’язана спільним минулим із Великим князівством Литовським та Руським. Після перемоги при Синіх Водах 1362 р.
литовські князі створюють систему фортифікації на південному кордоні для захисту держави, забезпечують функціонування митниць на переправах.
Частиною такої системи був комплекс споруд на півдні Херсонщини, до якого входила і фортеця Тягин. ЇЇ дослідження було розпочато В.І. Гошкевичем у 1914 р., продовжені дослідниками у ХХ ст. – на початку ХХІ ст. У 2016–2017 рр. на городищі, а у 2018 р.на фортеці, Південною Середньовічною експедицією ІА НАНУ було здійснено комплекс досліджень: топографічна та аерофотозйомка, батиметричні обстеження та розкопки ділянки зовнішньої стіни укріплень. Отримані матеріали з історії фортифікації та матеріальної культури, які засвідчують національне та міжнародне значення унікальної пам’ятки – місця переплетіння історичних шляхів цивілізацій тюркських народів, Балтії та України.

Посилання


1. Виткунас М. Городища балтов: неизвестное наследие / М. Виткунас,З. Гинтаускас. – Вильнюс, 2017. – 88 с.
2. Гошкевич В. И. Раскопки на острове против м. Тягинки / В. И. Гошкевич //Летопись музея за 1914 год. – Херсон, 1916 год. – Вып. 6. – 48 с.
3. Коваль В. Ю. Керамика Востока на Руси IX–XVII вв. / В. Ю. Коваль. –Москва, 2010. – 270 с.
4. На розі двох світів. Історична спадщина України та Литви на території Херсонської області. Монографія. – Київ-Херсон. – 2018. – 72 с.
5. Эварницкий Д. И. Вольности запорожских козаков / Д. И. Эварницкий. – СПб., 1898. – 427 с.
6. Kunciene O. 1979. Sarių senkapis / О. Kunciene // Lietuvos archeologija. – T. 1. – С. 76–100.
7. Rickeviċiüte K. Karmėlavos kapininas / К. Rickeviċiüte // Lietuvos archeologija. – 1995. – T. 11. – С. 73–103.
8. Urbanavicus V. Archeologiniai tyrimai / V. Urbanavicus, S. Urbanaviċiene // Lietuvos archeologija. – 1988. – T. 6 – С. 9–63.
9. Urbanavićiene S. Dictarų kapininas / S. Urbanaviċiene // Lietuvos archeologija. – 1995. – T. 11. – S. 169–206.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
160-171
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса