ЛІНГВІСТИЧНА СИТУАЦІЯ В ВКЛ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЛОВНИКА К. СІРВІДАСА (1620 р)

  • Анжеліка Сметонене
Ключові слова: ВКЛ, лінгвістична ситуація, К. Сірвідас, запозичення

Анотація

Перший словник К. Сірвідаса «Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum» (1620) виділяється на фоні інших давньолитовських
текстів ХVІІ ст. тим, що в ньому знаходиться дуже багато запозичень та гібридів. Інші давні тексти XVI–XVII ст. литовською мовою носять переважно
релігійний характер і тому відображають більш вузький пласт лексики. Оскільки «Promptuarium» призначався для студентів Віленської академії, у
ньому використовуються слова, пов`язані не тільки з релігійною тематикою. Це може бути головною причиною, чому деякі славізми і гібріди слов`янського походження, зафіксовані у цьому джерелі, не засвідчуються в інших текстах ВКЛ. Через це «Promptuarium» є чудовою базою, спираючись на яку, можна спробувати з`ясувати, наскільки великим був вплив слов`янських мов на лексику литовської мови того часу.

Посилання

1. Гістарычны слоўнік беларускай мовы, I–XXXIII. – Мінск, 1982. – 2013.
2. Етимологiчний словник української мови, I–VI. – Київ : Наукова думка, 1982–2012.
3. Мякишев В. Язык литовского статута 1588 года / В. Мякишев. – Kraków : Lexis, 2008. – 717 c.
4. Cловарь русского языка XI–XVII вв., I–XXIX. – Москва : Наука, 1975–2011.
5. Темчинас С. О времени и условиях становления руськой мовы в качестве литературного языка / С. Темчинас // Новае слова ў беларусістыцы. – 2012. –
Р. 47–52.
6. Тимченко Є. К. Матеріали до словника писемної та книжної української мови, I–II / Є. К. Тимченко. – Київ, Нью-Йорк : Націонална академія наук України, 2002–2003.
7. Drotvinas V. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas / V. Drotvinas // Tarybinė mokykla. – 1956. – № 8. – Р. 45–46.
8. Lebedys J. Konstantinas Sirvydas / J. Lebedys // Lituanistikos baruose. – 1972. – T. 1. – Р. 111–115.
9. Lebedys J. Senoji lietuvių literatūra / J. Lebedys. – Vilnius : Mokslas, 1977. – 361 p.
10. Lietuvių kalbos elektroninis žodynas. – .
11. Pakalka K. Dėl K. Širvydo žodyno «Dictionarium trium linguarum» lenkiškosios– lotyniškosios dalies šaltinio / K. Pakalka // Lietuvos TSR MA darbai. – Serija A, 1960 – № 1(8). – Р. 217–221.
12. Pakalka K. Apie defektinį trikalbį K. Širvydo žodyną / K. Pakalka // Lietuvos TSR MA darbai. – Serija A, 1973. – T. 4 (45). – Р. 131–142.
13. Pakalka K. K. Širvydo žodyno istorijos metmenys / K. Pakalka // Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. – Vilnius, 1979. – Р. 15–83.
14. Pakalka K. Pastabos apie senąjį Konstantino Sirvydo trikalbį žodyną (~ 1620 m.) / K. Pakalka // Senasis Konstantinos Sirvydo žodynas. – Vilnius, 1997. – Р. 6–25.
15. Palionis J. Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a / J. Palionis. – Vilnius : Mintis, 1967. – 333 p.
16. Ragauskienė R. Kalbinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (iki XVI a. vid.): interpretacijos istoriografijoje / R. Ragauskienė // Lituanistica.–2013. – № 3
(93). – Р. 138–157.
17. Słownik polszczyzny XVI wieku, I–XXXV. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1966–2011.
18. Słownik polszczyzny XVII wieku. – .
19. Słownik staropolski, I–XI. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lódź : 1953– 2002.
20. Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka litewskiego /W.Smoczyński–2016.–.
21. Temčinas S. Bažnytinės knygos rusėnų kalba ir religiniai identitetai slaviškose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žemėse XIV–XVIII a.: stačiatikių tradicija /
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo «dalybos». – 2008. – Р. 129– 156.
22. Temčinas S. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos rusėniškoji literatūra kaip kultūrinės integracijos modelis / S. Temčinas // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos
tradicija ir tautiniai naratyvai. – 2009. – Р. 53–86.
23. Temčinas S. Bažnytinės knygos rusėnų kalba ir religiniai identitetai slaviškose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse XIV–XVIII amžiuje: protestantų ir unitų tradicijos / S. Temčinas // Lietuvos istorijos studijos XXVIII. – 2011 – Р. 44–59.
24. Urbutis V. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas ir keletas jo retų žodžių / V. Urbutis // Baltistica. – 1967. – T. 3 (2). – Р. 209–218.
25. Zinkevičius Z. Senųjų raštų kalba. – Vilnius : Mokslas, 1988. – 297 p.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
217-227
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса