ЛИТОВСЬКІ СЕЛЯНИ В РОСІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ (ЗА ДОВІДКОВИМИ ВИДАННЯМИ 1906-1913 РР.)

  • Олександр Коник
Ключові слова: Віленська, Ровенська, Сувалкська губернії, Державна дума, литовці, селянські депутати, політична еліта

Анотація

Стаття присвячена розгляду селянського складу депутатського корпусу Державної думи Російської імперії від литовських губерній Російської імперії,
зробленому за сучасними подіям довідковими виданнями. На основі аналізу вміщених там персональних характеристик литовських селян, що були
депутатами Думи першого-четвертого скликань зроблено висновок про те, що фактичне збереження станового представництва, соціальні й національні протиріччя в країні та короткий в історичних масштабах термін існування Думи не сприяли формуванню нової повноцінної групи імперської політичної еліти. Думська практика, однак, сприяла формуванню регіональних політичних еліт, значна частина яких – у випадку з литовцями – мала яскраво виражені автономістичні й націоналістичні інтереси.

Посилання


1. Государственная дума Российской империи: 1906 – 1917 : Энциклопедия. – М., 2008. – 735 c.
2. Коник О. О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906-1917 рр.) : монографія / О. О. Коник ; наук. ред.
С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 454, [2] c. : табл.
3. Общий список членов Государственной думы I, II, III, IV созывов // Новый энциклопедический словарь. – Т. 14. – СПб., 1913. – Стлб. I-LXXII.
4. Первая Государственная дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной думы. – М., 1906. – 158 с.
5. Українська еліта та її роль у державотворенні : навч. посіб. / В. А. Гошовська, М. І. Пірен та ін. ; за заг. ред. д. політ. н., проф. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 136 с.
6. Члены Государственной Думы (портреты и биографии): Второй созыв: 1907–1912 г. / Сост. М. М. Боиович. – 2-е изд. – М., 1907.
7. Члены Государственной думы (портреты и биографии): Первый созыв: 1906–1911 г. (сессия продолжалась с 27 апреля по 9 июля 1906 г.) / Сост.
М. М. Боиович. – М., 1906.
8. Члены Государственной думы (портреты и биографии): Третий созыв, 1907–1912 г. / Сост. М. М. Боиович. – 6-е изд. – М., 1913.
9. Члены Государственной Думы первого, второго и третьего созыва // Энциклопедический словарь Русского библиографического института бр. А. и
И. Гранат и Ко – 7-е изд., соверш. перераб. – М., б. г. – Т. 17. – Стлб. 1–76.
10. Члены Государственной думы: (портреты и биографии): Четвертый созыв, 1912–1917 г. / Сост. М. М. Боиович. – М., 1913.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
274-286
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса