ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЖИТТЯ ЛИТВИ У ПУБЛІЦИСТИЦІ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА 1917-1919 РОКІВ

  • Світлана Іваницька
Ключові слова: Сергій Єфремов, Литва, публіцистика, Російська імперія, федерація, державна самостійність

Анотація

Метою статті є аналіз публіцистичних праць творця модерної української журналістики, літературного критика й історика літератури й громадських рухів Сергія Олександровича Єфремова (1876–1939), присвячених проблемам національного визволення й державного відродження Литви. Джерелами послугували тексти С. Єфремова 1917–1919 років у газеті «Нова рада» та бібліографічному місячнику «Книгарь: літопис українського
письменства», мемуари, щоденники, листування. С. Єфремов розглянув питання відновлення державного життя Литви у статтях «Народи Росії і державний централізм», «Литовські справи», «Самостійництво чи федералізм?» та інших. Слід підкреслити, що публіцистика С. Єфремова з національного питання є оприлюдненим, але недостатньо залученим до наукового обігу джерелом. Єфремовські пресові нотатки тих часів містять актуальну інформацію та відбивають динаміку розвитку національної проблеми в Російській державі, де з перших місяців Лютневої революції відбувалися стрімкі процесі дезінтеграції й децентралізації. С. Єфремов гаряче співчував державотворчим прагненням литовського народу, послідовно відстоював право «недержавних» і «малих» націй на вільний вибір – чи в формі національно-територіальної автономії, чи в формі політичної самостійності. Більш того, з розумінням ставився до спроб народів колишньої Російської імперії скористатися зовнішньополітичною
кон’юнктурою й заручитися підтримкою домінуючих держав у відстоюванні своїх національних інтересів. Був послідовним антагоністом більшовизму. Його публіцистика надає можливість розглянути в порівняльному аспекті український й литовський досвід націєтворення, примушує замислитися, що було головною причиною поразки українських визвольних змагань – об’єктивні чи суб’єктивні чинники, чому такою відмінною може бути доля народів, які довго взаємодіяли в спільному геополітичному просторі.

Посилання

1. Верстюк В. Революція 1917-1920 років у публіцистиці Сергія Єфремова / В. Верстюк // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.).
У 2 т. – Т. 1 : 9 березня 1917 р.–28 квітня 1918 р. / Ред. кол. : В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Р. Пиріг, О. Реєнт ; Упоряд. : В. Верстюк (керівник), Г. БасараТиліщак, В. Бойко, В. Скальський / НАН України. Інститут історії України ; Сіверський інститут регіональних досліджень ; Державна наукова архівна
бібліотека. – Київ : Дух і Літера, 2013. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – С. 5–36.
2. Гирич І. М. Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кінця XIX – 20-х рр. XX ст. / І. Гирич // Український історик. – 1996. – № 1–4. –
С. 142–187.
3. Гирич І. Публікації С. О. Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917–1919 pp. (За архівним примірником з бібліотеки літературознавця) / І. Гирич // Український
археографічний щорічник. – Київ, 1993. – Вип. 2. – С. 336–375.
4. Демченко Т. «Знов море праці розстилається перед нами…»: Листи Сергія Єфремова до Іллі Шрага / Т. Демченко, В. Онищенко // Літературний Чернігів :
часопис літературної спілки. – Чернігів, 2001. – № 17. – С. 69–78.
5. Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування. 1903–1928 роки / Упоряд. та вступ. ст. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2010. – 384 с.
6. Єфремов С. [Рец.] : М. Троцький. Литовці. Накладом «Союза визволення України». Стор. 19 in 8°. Відень, 1917. Ціна 40 сот. / С. Єфремов // Книгарь : літопис українського письменства. – 1918. – Ч. 12–13. – Серпень – вересень. – [Критика і бібліографія]. – II : Публіцистика. – Стовп. 704–705.
7. Єфремов С. В Польщі / С. Єфремов // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.). У 2 т. – Т. 2 : 9 травня 1918 р. – 30 травня
1920 р. / Ред. кол. : В. Верстюк (відп. ред.) та ін. – Київ : Дух і Літера, 2014. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – С. 472–473.
8. Єфремов С. До вільної спілки вільних народів / С. Єфремов // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.). У 2 т. – Т. 1. – Київ : Дух і
Літера, 2013. – С. 285–286.
9. Єфремов С. До питання про автономію / С. Єфремов // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.). У 2 т. – Т. 1. – Київ : Дух і Літера, 2013. – С. 59–62.
10. Єфремов С. Імперіалізм у червоному плащі / С. Єфремов // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.). У 2 т. – Т. 2. – Київ : Дух і
Літера, 2014. (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – С. 165–166.
11. Єфремов С. Литовські справи / С. Єфремов // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.). У 2 т. – Том 1. – Київ : Дух і Літера, 2013. –
(Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – С. 147–148.
12. Єфремов С. Народи Росії і державний централізм / С. Єфремов // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.). У 2 т. – Т. 1. – Київ : Дух і Літера, 2013. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – С. 94–95.
13. Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції (1917– 1920) : наукове видання / Упоряд., вступні статті, іменний покажчик – С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко / С. Єфремов. – Херсон : видавничий дім «Гельветика», 2018. – 304 с.
14. Єфремов С. Самостійництво чи федералізм? / С. Єфремов // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.). У 2 т. – Т. 1. – Київ : Дух і
Літера, 2013. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – С. 307.
15. Єфремов С. Хижа лапа / С. Єфремов // Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 pp.). У 2 т. – Т. 1. – Київ : Дух і Літера, 2013. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – С. 394–395.
16. Іваницька С. На перехрестях революційних подій: національне питання в Російській державі в 1917 році / С. Іваницька // Розумовські зустрічі : зб. наук. праць. – Чернігів, 2017. – Вип. 4. – С. 182–191.
17. Іваницька С. Праця Сергія Єфремова «Против течения (Памяти В. П. Обнинского)» як документ доби / С. Іваницька // Наукові праці історичного
факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – C. 207– 217.
18. Миронець Н. «Теперішні листи колись будуть цінним матеріалом для історії...»: (листування Андрія Ніковського з Євгеном Чикаленком. 1917 рік) / Н.
Миронець // Пам’ять століть. – 1997. – № 5. – С. 24–43.
19. Павловський М. [Рец.] : Сергій Єфремов. Під обухом. Большевики у Київі. Видавництво «Вік», Київ, 1918. 64 стор. ціна 80 к. / М. Павловський // Книгарь :
літопис українського письменства. – 1918. – Ч. 8. – Квітень. – [Критика і бібліографія]. – ІІ. Публіцистика. – Стовп. 447–448.
20. Чикаленко Є. Щоденник (1919–1920) / Упоряд. І. Старовойтенко / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 720 с.
21. Шульгин О. Михайло Сергійович Грушевський – як політик і людина. З циклу: Головні постаті нашого державного будівництва у 1917 р. / О. Шульгин //
Зб. на пошану Олександра Шульгина (1889–1960) / Ред. В. Янів. – Париж ; Мюнхен : [б. в.], 1969 (Друк. «Logos»). (Праці іст.-філософ. секції / Записки НТШ
; т. 186). – С. 143–155.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
288-302
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса