ЕНЕАЛОГІЯ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА ЛИТВИ А. Сметони: ФАКТИ І ПРИПУЩЕННЯ

  • Марюс Сметона
Ключові слова: Литва, президент А. Сметона, генеалогія

Анотація

Останнім часом набула поширення думка, що перший президент Литви Антанас Сметона може бути нащадком знатного роду. Це припущення спирається на деякі гербовники, хоча в попередніх біографіях А. Сметони, написаних ще в міжвоєнний період, стверджувалося зовсім протилежне. Перше генеалогічне древо президента Литви на основі метричних книг і не суперечливих фактів склав Казімерас Гаспаравічюс. Перевіривши вказані ним імена і дати, генеалогію А. Сметони вдалося прослідкувати до кінця ХVІІ ст., проте об`єднати записи в гербовниках та інших документах саме з лінією президента Литви А. Сметони проблематично. Тому на даний момент доводиться або вірити, що президент А. Сметона є спадкоємцем знаті ВКЛ. Або заперечувати це, спираючись на записи ХІХ ст. і твердження, що сформувалися в міжвоєнний період.

Посилання

1. Abromavičius S. Motiejus Smetona, prezidento brolis / Bernardinai.lt – 2011. – .
2. Akelaitienė G. Prezidento Antano Smetonos jubiliejiniai metai (žvilgsnis į rankraštinį genealoginio medžio eskizą) / Gimtoji kalba. – 2014. – № 9. – Р. 19–24.
3.Binkis K. Antanas Smetona 1874–1934 / K. Binkis. – Kaunas, 1934. – 64 p.
4. Ciechanowicz J. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego / J. Ciechanowicz. – T. 5. – Rzeszów, 2001. – 497 p.
5. Ciechanowicz Jan. Księga herbowa Białej, Czarnej i Czerwonej Rusi, Inflant, Litwy, Moskwy, Polski, Ukrainy i Żmudzi / Jan Ciechanowicz. – Warszawa, 2015. – 336 p.
6.Eidintas A. Antanas Smetona / A. Eidintas. – Vilnius : Mintis, 1990. – 245 p.
7. Eidintas A. Antanas Smetona ir jo aplinka / A. Eidintas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. – 511 p.
8. Jakubavičienė I. Duetai. Antanas ir Sofija Smetonos / I. Jakubavičienė. – Vilnius : Versus Aureus, 2016. – 438 p.
9.Lietuvos valstybės istorijos archyvas. Taujėnų RKB metrikos 1756–1798.– F. 604. – Ap. 11.
10. Lietuvos valstybės istorijos archyvas.Taujėnų RKB metrikos 1799–1801. – F. 604. – Ap. 13.
11.Lietuvos valstybės istorijos archyvas.Ukmergės dekanato RKB metrikos nuo 1865 m. – F. 669. – Ap. 10.
12. Lietuvos valstybės istorijos archyvas.Ukmergės dekanato RKB metrikos iki 1865 m. – F. 669. – Ap. 1.
13. Smetona A. Rinktiniai raštai / Ed. A. Eidintas / A. Smetona. – Kaunas : Menta, 1990. – 512 p.
14. Smetona A. A. Smetonos pasakyta parašyta / A. Smetona. – Kaunas : Pažanga, 1935. – 360 p.
15. Smetona M. Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga / М. Smetona, A. Smetonienė // Lituanistica. – T. 62. – № 2 (104). – 2016. – P. 91–109.
Опубліковано
2018-10-29
Сторінки
329-339
Розділ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сторіччя державного ренеса