ДО ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ: «СХЕМА ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ СТАРШИНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ»

Ю. Капарулін

Анотація


Статтю присвячено історії розбудови українських збройних сил часів правління гетьмана П. Скоропадського, зокрема проблемі вишколу старшинських кадрів. Ключові слова: Українська Держава, П. Скоропадський, військові реформи, військова старшина.


Повний текст:

PDF

Посилання


Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. ‒ 2012. ‒ № 3. ‒ С. 4–27.

Гайдай В. Військова доктрина Української держави гетьмана Павла Скоропадського / В. Гайдай // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. ‒ 2011. ‒ Т. 23. ‒ С. 260–266.

Герасименко М. В. Підготовка старшинських кадрів у військових навчальних закладах України в роки боротьби за українську державність (1917– 1920 рр.) / М. В. Герасименко // Вісник Київського славістичного університету. ‒ 2005. ‒ № 20 – С. 39–52.

Гуржій О. І., Реєнт О. П. Павло Скоропадський / Гол. ред. Р. Стасюк. ‒ К., 2013. – 384 с.

Історія українського війська (1917–1995). Упорядник Я. Дашкевич. – Львів : Світ, 1996. – 840 с.

Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 р. Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. ‒ К., 2011. ‒ 335 с.

Реєнт О. Павло Скоропадський / О. Реєнт. ‒ К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2003. ‒ 304 с.

Скорич Л. В. Військове будівництво у добу гетьмана П. Скоропадського : здобутки і прорахунки / Л. В. Скорич // Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. ‒ 2011. ‒ № 16. ‒ С. 177– 185.

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський. ‒ Київ, ‒ Філадельфія, 1995. ‒ 496 с.

Стефанів З. Українські збройні сили 1917–1921 рр. ‒ Ч. 1 Доба Центральної Ради й Гетьманату / З. Стефанів. ‒ СУВ, 1947. ‒ 118 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. І. / Я. Тинченко. ‒ К. : Темпора, 2007. ‒ 536 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. ІІ. / Я. Тинченко. ‒ К. : Темпора, 2011. ‒ 424 с.

Ткачук П. П. Військові реформи в Українській Державі Гетьмана П. Скоропадського / П. П. Ткачук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. ‒ Випуск № 14. – Луцьк, 2008. – С. 84-87.

Химиця Н.О. Становлення системи національної військової освіти в Україні (1917–1918 рр.) / Н. О. Химиця // Держава та армія. ‒ Львів, 2000. ‒ С. 55–60.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1078. – Оп. 2. – Спр. 37. – 139 арк.
Kherson State University 2015