Редколегія

Заснований 2014 р. (рішення Вченої ради Херсонського державного університету, протокол № 13, від 26.06.2014). Виходить 3 рази на рік. Головний редактор В. Андрєєв

 

Редакційна колегія:

Андрєєв Віталій Миколайович – д. і. н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (головний редактор).

Коник Олександр Олександрович – д. і. н., професор кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (заступник головного редактора).

Михайленко Галина Миколаївна – к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (відповідальний секретар).

Капарулін Юрій Валерійович – к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (технічний редактор).

Ващенко Володимир Володимирович – д. і. н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Верба Ігор Володимирович – д. і. н., професор кафедри історії Росії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Водотика Сергій Григорович – д. і. н., професор кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету.

Грибовський Владислав Володимирович – к. і. н., науковий редактор видавництва «Герда» (м. Дніпропетровськ).

Колесник Ірина Іванівна – д. і. н., професор, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України (м. Київ).

Константінова Вікторія Миколаївна – д. і. н., професор кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету.

Лиман Ігор Ігорович – д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету.

Мільчев Володимир Іванович – д. і. н., професор, декан історичного факультету Запорізького національного університету.

Новацький Роман (Nowacki Roman) – доктор габілітований, професор, Політехніка Опольська (Республіка Польща).

Сень Дмитро Володимирович – д. і. н., професор Південного федерального университету (м. Ростов-на-Дону, Російська федерація).

Серженга Павел (Sierżęga Paweł) – доктор габілітований, професор, Жешівський університет (Республіка Польща).

Стемпнік Анджей (Stępnik Andrzej) – доктор габілітований, професор, Університет імені Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Республіка Польща).

Тельвак Віталій Васильович – д. і. н., професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Тельвак Вікторія Петрівна – к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Трепавлов Вадим Винцерович – д. і. н., професор, головний науковий співробітник Інституту російської історії РАН, керівник Центру історії народів Росії та міжетнічних відносин (м. Москва, РФ).

Цибуленко Лариса Олександрівна – к. і. н., доцент, завідувач кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету.

Цибуленко Геннадій Володимирович – к. і. н., доцент кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету.

Ясь Олексій Васильович – д. і. н., провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України (м. Київ).

 

Адреса редакції: Херсонський державний університет, провулок 40 років Жовтня 47, кабінет 403, Херсон, Херсонська область, 73000, Україна.

Address of the editorial office: Kherson State Universit, provulok 40 rokіv Zhovtnya 47, office 403, Kherson, Kherson oblast, 73000, Ukraine.

E-mail: Scriptorium@ukr.net