Інформація про автора

Андрєєв, Віталій

 • № 1 - Lux Fontes
  Листи С. Борового до М. Сабашникова: з історії книги «Еврейская земледельческая колонизация в старой России. Политика, идеология, хозяйство, быт. По архивным материалам» (М., 1928)
  Анотація  PDF
 • № 3 - Disceptatio
  Кілька слів про «пошук бліх» у тексатах колег
  Анотація  PDF
 • № 3 - Reviews
  Катеринославське дворянство в умовах модернізації суспільства. Рецензія на книгу: Кочергін І.О. Соціальна трансформація катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.): монографія / І.О. Кочергін. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 576 с.: табл. – (серія «DNIPROVIANA») (
  Анотація  PDF
 • № 1(7) - Інтелектуальна історія
  З РОДУ СВЯЩЕНИКІВ: ДИТИНСТВО ТА ЮНІСТЬ ВІКТОРА ПЕТРОВА
  Анотація  PDF
 • № 2(8) - Lux Fontes
  НЕОПУБЛІКОВАНА РОБОТА Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО ПРО ВПЛИВИ СХІДНОГО (КОЧІВНИЦЬКОГО) СВІТУ НА ДАВНЬОРУСЬКУ ІСТОРІЮ
  Анотація  PDF
 • № 3(9) - Херсонському державному університету – 100 років
  ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
  Анотація  PDF
 • № 3(9) - Матеріали міжнародного круглого столу «Україна і Литва крізь віки: стан і перспективи наукової співпраці»
  ПРУССЬКА МОВА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІКТОРА ПЕТРОВА
  Анотація  PDF
 • № 1(10) - Reviews
  УКРАЇНА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕПОХ. РЕЦЕНЗІЯ: ПЛОХІЙ С. БРАМА ЄВРОПИ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД СКІФСЬКИХ ВІЙН ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ. – К.: ВИДАВНИЦТВО «КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ», 2016. – 496 С.
  Анотація  PDF