Інформація про автора

Тельвак, Віталій

 • № 1 - Інтелектуальна історія
  Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського як історіографічна проблема (до 1914 року)
  Анотація  PDF
 • № 2 - Інтелектуальна історія
  ПО ДОЛГУ ІСТОРИКА»: КОНФЛІКТИ В СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Анотація  PDF
 • № 2(8) - Інтелектуальна історія
  ГРУШЕВСЬКИЙ-ІСТОРИК У ПОЛЕМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЗЛАМУ СТОЛІТЬ: НАУКОВЕ, ГРОМАДСЬКЕ, ПРИВАТНЕ
  Анотація  PDF
 • № 3(9) - Інтелектуальна історія
  ГРУШЕВСЬКІАНА У ФОНДАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ФІЛІАЛУ АРХІВУ РАН
  Анотація  PDF